Victor Grigore – ARTMOSPHERE

Please enter banners and links.

Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea
Consiliului Județean Călărași, vă invită la vernisajul expoziției de
artă plastică a artistului Victor Grigore
 
ARTMOSPHERE
 
Evenimentul va avea loc joi, 17 februarie, ora 17.00 la sediul muzeului
din strada Progresului, nr. 4.
 
Datorită contextului epidemiologic actual, vor fi respectate condițiile
impuse de pandemia de Covid-19.
 
”Aplecarea lui Victor Grigore spre arhitecturile mai noi sau mai vechi
ale orașelor Călărași, Constanța sau București, vine să completeze
preocupările sale pentru alte tipuri de expresivități, care îl pun în
fața cercetării geometriilor, al perspectivelor și al unor structuri
compoziționale diferite de ceea ce a pictat până acum, unde acccentul
cădea mai mult pe culoarea înscrisă într-o formă de ansamblu a
portretului, și nu pe variate structuri formale, în care ar fi putut
descrisă lumea vizibilă. Și acum tonalitățile prețioase de griuri
primează, iar contrastele diverselor luminiscente pun în valoare
componentele tabloului, însă aceste peisaje citadine sunt fragmente de
documente vizuale, ce păstrează realitatea, artistul intervenind în zona
de stilistică prin pensulații și pete de culoare, prin note de volume
hotărâte în evocarea planurilor arhitecturale, având alături străzi
pitorești, ce creează simetrii ale compozițiilor ori asimetrii ce
prelungesc imaginea în afara tabloului. În detalii, jocul nuanțelor este
pictural, criteriile cromatologice refacând trasee estetice pe care le
întâlnim în celelaltă temă predilectă, portretul. Văzute de aproape,
zidurile orașelor, trotuarele mărginite de case, amintind frumusețea
arhaică a unor proprietăți de negustori, sunt puse față în față cu
recente clădiri, care îi permit artisului să alterneze jocuri de armonii
plastice și registre compoziționale variate. Axele între care se
desfășoară profunzimea lucrărilor sunt concepute pe verticală, prezența
umană punctând orizontalitatea, rămânând ca centrul imaginilor să
capteze energiile drumurilor înguste, mărginite de volumele clădirilor,
uneori cu tentă de interpretare cubistă. Tușe răslețe, care ambientează
atmosfera, stau alături de suprafețele calcanelor, care dobândesc
strălucirea suprapunerilor cromatice. Elementele specifice urbanului
sunt abordate în notele lor generale, verva pensulației susținând
aplatizările maselor de culoare, pe întinderea cărora descoperim efecte
abstracte, gestuale și ritmicități. Spiritul urban păstrează în pictura
lui Victor Grigore același temperament stilistic specific creației sale
recente, în care grija pentru întrepătrunderea tonurilor, aplicate pe
suportul unui desen mental, dobândește conotațiile unor abordări
moderniste.
 
Critic de Artă,
Ana Amelia Dincă
MDJ Victor Grigore Artmophere
 

There is no ads to display, Please add some

About The Author