Un important proiect lansat la Vâlcelele – POT MAI BINE, PENTRU MINE! – o şansă pentru ocupare în activități non-agricole

Please enter banners and links.

Pe 27 aprilie, la Vâlcelele, Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Călăraşi şi Asociaţia Consorţiul de Extensie şi Dezvoltare Rurală au lansat proiectul „Populaţia ocupată în agricultura de subzistenţă – soluţie pentru echilibrarea pieţei interne a muncii în judeţul Călăraşi”, finanţat din Fondul Social European, POS DRU 2007-2013.
Proiectul, ce se derulează pe o perioadă de 2 ani este un îndemn şi totodată o şansă oferită persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural al judeţului Călăraşi.
Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii resurselor umane care în prezent practică o agricultură de subzistenţă în zona rurală din judeţul Călăraşi, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole.
Deşi proiectul este unul remarcabil, cu puternice influenţe şi potenţial în creşterea nivelului de trai al tinerilor din mediul rural, primarii, cei mai interesaţi să promoveze aceste acţiuni în rândul cetăţenilor comunelor lor, au absentat în majoritate, atitudine criticată de cei prezenţi, printre care şi fostul prefect al judeţului Călăraşi, Emil Muşat, precum şi de Nicolae Pandea, preşedintele Asociaţiei Comunelor din Călăraşi. Cu această ocazie, primarul Nicolae Pandea şi-a exprimat dorinţa de a schimba mentalitatea celorlalţi primari ai judeţului, prin care să susţină ideea că agricultura, practicată chiar şi la nivel individual, poate adduce bunăstare oamenilor şi comunităţii.
Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului, cele două organizaţii vor derula următoarele activităţi, pentru un număr de peste 400 de beneficiari şi va avea ca principale activităţi :
– Identificarea şi selectarea grupului ţintă şi susţinerea de seminarii de informare pentru grupul ţintă;
– Furnizarea programelor de formare profesională pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. În cadrul proiectului se vor derula cursuri gratuite pentru calificarea în diverse meserii precum: strungar, sudor, lucrător în structuri pentru construcţii, lucrător în tâmplărie, patiser, coafor.
– Evaluarea competenţelor dobândite în contexte informale şi/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, în scopul certificării cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru activităţi non-agricole pentru un număr de 108 beneficiari.
– Dezvoltarea, implementarea şi furnizarea programelor şi campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, cu o atenţie specială acordată femeilor şi tinerilor.
De reţinut este faptul că oate serviciile oferite grupului ţintă sunt gratuite.
Cei interesaţi de oportunităţile acestui proiect se pot adresa direct managerului de proiect, Gabriela Bădica, director executiv Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț şi Industrie – Filiala Călăraşi, office@srafcalarasi.ro , 0242/312828, 0723 207 444.
 


There is no ads to display, Please add some