Recepţia finală a lucrărilor contractului “Extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerările Budeşti şi Olteniţa – CL 10”

Please enter banners and links.

antetRecepţia finală a lucrărilor contractului  “Extinderea si reabilitarea reţelelor de distribuţie si a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerările Budeşti şi Olteniţa – CL 10”

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi », Cod proiect nr. CCI 2007 RO 161 PR 003,  anunţă finalizarea şi recepţia finală a lucrărilor contractului Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerările Budeşti şi Olteniţa – CL 10”, la data de 20.12.2017.

Valoarea finală a lucrărilor executate  este de 14.401.044.22 lei, fără TVA, din care:

  • pentru aglomerarea Olteniţa – 8.213.847,61 lei, fără TVA ;
  • pentru aglomerarea Budeşti – 6.187.196,61 lei, fără TVA.

 Obiectul contractului a constat în lucrări de reabilitare şi extindere reţele de distribuţie apă -10,8  km (din care: 7,4 km în aglomerarea Olteniţa şi 3,4 km în aglomerarea Budeşti) şi  de canalizare -15,2 km (din care: 6,2 km în aglomerarea Olteniţa şi 9,0 km în aglomerarea Budeşti), construcţia a  două  staţii de pompare  apă  uzată în aglomerarea Budeşti şi reabilitarea a două  staţii de pompare apă uzată existente în aglomerarea Olteniţa, achizitionare contori de apă, autovidanjă, autocurăţitor cu jet de presiune.

Principalele rezultate în urma implementării contractului sunt: asigurarea conformităţii cu legislaţia naţională şi europeană, în cadrul perioadelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea Europeană, pentru sectorul de mediu, creşterea siguranţei în livrarea apei potabile şi asigurarea apei potabile de calitate pentru întreaga populaţie a municipiului Olteniţa şi oraşului Budeşti, precum şi asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apă, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor, calitate în operare şi disponibilitate către populaţie.

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu

 

ECOAQUA SA Călăraşi

Persoana de contact: Manager de Proiect – ing. Mircea Toma

Tel.: 0242313765;  0242312705;  0242 313531.: Fax  0242 311923.

E-mail: ecoaqua_uip@ymail.com

Web site: www.ecoaquacalarasi.ro


There is no ads to display, Please add some