DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 10.02.2022

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,   

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr.1878/04.02.2022;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

             Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 10 Februarie 2022, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ilie Marius Eugen, însoțit de Referatul constatator al Secretarului general al Județului și Președintelui Consiliului Județean Călărași nr.1445 din 28.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

2.Proiect de Hotarare privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1388 din 27.01.2022, Raportul Direcției Economice nr.1389 din 27.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

3.Proiect de Hotarare  privind aprobarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1747 din 02.02.2022, Raportul Direcției Economice nr.1749 din 02.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe; 

4.Proiect de Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2021, in exercitiul bugetar 2022 , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1750 din 02.02.2022, Raportul Direcției Economice nr.1751 din 02.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi în comuna Vâlcelele, judeţul Călăraşi, cu o capacitate de 40 de locuri, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1859 din 03.02.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.1860 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport , Comisia Buget – finanțe și Comisia Juridică;

6.Proiect de hotărâre privind restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, prin scăderea capacităţii de la 100 locuri la 50 locuri, cu diminuarea corespunzătoare a numărului de personal, şi aprobarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1801 din 03.02.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.1826 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport, Comisia Buget – finanțe și Comisia Juridică;

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de acoperire a cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1931 din 04.02.2022, Raportul Direcției Economice nr.1932 din 04.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor, destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1707 din 02.02.2022, Raportul Direcției Economice nr.1708 din 02.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe; 

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 107/2021 privind aprobarea Acordului Cadru  dintre Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Județul Călărași în vederea implementării programului  „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanţare Elena privind creșterea eficientizării energetice a clădirilor publice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1771 din 02.02.2022, Raportul comun al Direcției de Dezvoltare și al Direcției Economice nr.1772 din 02.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe; 

10.Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii nr. 202/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii  “Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307A Independenţa (DN3) – Al. Odobescu – Vlad Ţepeş – Vîlcelele – DJ 306, judetul Calarasi”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1684 din 01.02.2022, Raportul comun al Direcției de Dezvoltare și al Direcției Economice nr.1685 din 01.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Urbanism; 

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului în centrele de copii, prin punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.426/2020 privind standardele de cost pentru servicii sociale, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1844 din 03.02.2022, Raportul Direcției Economice nr.1846 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului de întreţinere pentru persoana adultă asistată în centrele de adulţi, prin punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.426/2020 privind standardele de cost pentru servicii sociale, la  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1854 din 03.02.2022, Raportul Direcției Economice nr.1855 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Organigramei, a Statului de funcții şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1918 din 04.02.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.1919 din 04.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe, Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.96/2013 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, a traficului de copii și a violenței asupra copiilor români migranți, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1863 din 03.02.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.1864 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.21/2022 privind constituirea Echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1861 din 03.02.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.1862 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1942 din 04.02.2022, Raportul Comp.Guvernanță nr.1943 din 04.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 109/2021 privind asocierea Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călăraşi şi Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociaţiei de Handbal a Municipiului Călărași 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1832 din 03.02.2022, Raportul Comp.Juridic nr.1834 din 03.02.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică și Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

18.Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author