Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.03.2021

Please enter banners and links.

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.03.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părţi a serviciului public de salubrizare a municipiului Călăraşi nr. 50742/23.12.2020, respectiv pentru activităţile Curăţenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi Deszăpezire – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ.

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 6 privind structura şi nivelul preţurilor şi al tarifelor pentru serviciile prestate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2020 privind reorganizarea şi funcţionarea Serviciului Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanţării unor investiţii publice de interes local.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi și Unitățile Administrativ Teritoriale învecinate precum şi Unitățile Administrativ Teritoriale de pe raza judeţului, în vederea prestării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân și a tarifelor practicate în desfășurarea activităților specifice.

Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2020 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 129/23.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ”Titlului de Cetăţean de Onoare” al municipiului Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,”Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului ing. Liviu Gabriel Muşat.

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, domnului prof. ing. Voinea Ghiorghe.

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale precum şi actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 341 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Victoriei, nr. 2B, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 28330.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 192 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Victoriei, nr. 2B, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 28329.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 183 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Pescăruş, nr. 33 bis, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 25210.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren în suprafaţă de 2000 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, conform cărţii funciare nr. 27218, pentru construirea unui complex de sport, loisir, agrement, servicii şi comerţ.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”, – faza proiect Tehnic.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Municipiului Călăraşi cu Judeţul Călăraşi în vederea finanţării şi implementării investiţiei din proiectul ”Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri şi acţiuni pentru realizarea activităţii de bună gospodărire şi înfrumuseţare a municipiului Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei imobilului – teren în suprafaţă de 13.300 mp, teren arabil extravilan, situat în municipiul Călăraşi, tarlaua 63, parcela 23/2, identificat cu numărul cadastral 2960, carte funciară 4849, în favoarea Municipiului Călăraşi de către S.C. ”FERTIAGRO” S.R.L.

Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Călăraşi cu judeţul Călăraşi şi Serviciul Public Spaţii Verzi, în vederea constituirii Asociaţiei Handbal Club Dunărea Călăraşi 2021.

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren în suprafaţă de 23359 mp, având numărul cadastral 32449, situat în municipiul Călăraşi, zona DANUBIUS PARK.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil – teren, proprietate privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 2000 mp, situat în Călăraşi, strada Ing. Bârcă Gheorghe, nr. 2, cu numărul cadastral 23154.

Diverse:

Raportul Primarului Municipiului Călăraşi pe anul 2020.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author