S-a adoptat contractarea unui împrumut al primăriei

Please enter banners and links.

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanțării a unor investiții publice de interes local, supus dezbaterii consilierilor locali în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal, desfăşurată joi, 25 martie, a fost adoptat.

Contractarea împrumutului de 40 de milioane de lei se va face pe o perioadă de 12 ani, din care 2 ani este perioada de tragere şi 10 ani, perioada de rambursare.

În perioada 2022-2023, Primăria municipiului Călăraşi va continua implementarea a 22 de proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă în valoare totală de 204.955.471,86 lei, inclusiv TVA, aceşti doi ani fiind ani de maxim de plăţi, având în vedere că aceasta va fi perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii sau a achiziţiilor de echipamente prevăzute în proiecte, aspecte care presupun necesitatea asigurării unor resurse financiare considerabile.

Contractele aflate în implementare au ca sursă de finanţare mai multe Programe europene: POR 2014-2020, POCT Ro-Bg 2014-2020 INTERREG V A, POCA 2014-2020, POPAM 2014-2020, mecanismul de finanţare presupunând finanţarea activităţilor proiectelor utilizând instrumentele agreate – efectuarea plăţilor în baza documentelor justificative utilizând resursele avute la dispoziţie, depunerea cererilor de rambursare, plata cofinanţării precum şi a tuturor cheltuielilor neeligibile înregistrate pe durata implementării, toate efectuate cu o ritmicitate prevăzută în documentele contractelor.

Proiectele vizate presupun derularea mai multor tipuri de activităţi, precum:

– execuţie de lucrări de valori mari (până la 7 milioane euro) care vizează modernizarea străzilor interioare, modernizare zonă pietonală din municipiu, construire/amenajare/dotare terminal intermodal, construirea unor clădiri inclusiv cu racorduri la utilităţi (creşă, centru de zi pentru copii în zona defavorizată, sală de sport, construcţie independentă pentru activităţi recreative în cadrul unei grădiniţe, reabilitări/construcţii/dotări pentru licee tehnologice), amenajare mal, reabilitare termică unităţi de învăţământ şi centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, constuire pistă de biciclete, regenerare spaţii verzi abandonate (amenajare spaţii verzi/realizare construcţii adecvate pentru activităţi în aer liber/asigurare utilităţi);

– achiziţie de dotări: autobuze ecologice, echipamente inteligente pentru crearea unui sistem de management al traficului (de tipul: semafoare, staţii de aşteptare pentru călători, sistem e-ticketing, înfiinţare Centru de comandă dotat complet în scopul funcţionării sistemului de management al traficului, etc), echipamente IT pentru îmbunătăţirea relaţiei administraţie-cetăţeni, etc

– realizare/actualizare a documentaţiilor de dezvoltare strategică locală (SIDU, PMUD, SMART CITY).

Pentru implementarea acestora este necesară asigurarea permanentă a resurselor pentru efectuarea plăţilor, acestea realizându-se în cadrul contractelor de execuţie lucrări/prestare servicii/furnizare de produse, la rândul lor încheiate în cadrul fiecărui proiect – aproximativ 110 contracte.

De asemenea, un considerent deosebit de important pentru care este necesară asigurarea fluxului de numerar este termenul limită de 31.12.2023 prevăzut pentru finalizarea implementării tuturor acestor proiecte, aceasta fiind data limită de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în cadrul contractelor de finanţare întrucât reprezintă data la care se încheie exerciţiul financiar european 2014-2020.

În acest moment, Municipiul Călăraşi are o datorie publică totală de 42.782.346,54 lei, alcătuită din:

creditul pentru investiţii contractat la BCR în anul 2016, în sumă de 25.000.000 lei şi al cărui sold, la ora actuală, este de 19.662.103,85 lei. Rata lunară la acest credit este de 208.333,33 lei iar dobânda (ROBOR 3M + marja fixă de 0,97%) calculată la sold şi plătită în ianuarie 2021 a fost de 47.943,64 lei.

creditul pentru investiţii contractat la CEC BANK în anul 2019, în sumă de 41.572.000 lei şi al cărui sold, la ora actuală, este de 23.120.242,69 lei, diferenţa urmând să fie trasă până la finele acestui an. Dobânda (ROBOR 3M + marja fixă de 2,75%) calculată la soldul creditului, în ianuarie 2021 a fost de 86.969,70 lei.

– din Situaţia privind calculul gradului de îndatorare rezultă faptul că, în anul 2023 instituţia atinge gradul de îndatorare de 10,67%, cu mult sub limita admisă de lege care este 30%.

În situaţia contractării noului credit, în sumă de 40.000.000 lei, din care 35.000.000 lei pentru asigurarea fluxului de numerar necesar implementării proiectelor europene şi 5.000.000 lei pentru obiectivul de investiţii ’’Reparaţii strada Plevna, strada Rahova şi strada Viitor’’, din Situaţia privind calculul gradului de îndatorare, ar rezulta faptul că, cel mai mare grad de îndatorare ar fi în anul 2024 când încep rambursările ratelor şi la creditul acesta din urmă, şi anume 13,54 %. Mai jos, este prezentat modul de calcul:

– credit BCR

Rata lunară 208.333,33 lei x 12 luni = 2.499.999,96 lei

Dobânzile pe 12 luni = 590.000,00 lei

– credit CEC

Rata lunară 288.694,44 lei x 12 luni = 3.464.333,28 lei

Dobânzile pe 12 luni = 1.962.000,00 lei

– credit nou

Rata lunară 333.333,33 lei x 12 luni = 3.999.999,96 lei

Dobânzile pe 12 luni = 2.257.359,63 lei

Total datorii în anul de vârf, 2024 = 14.773.692,83 lei.

Venituri proprii în anul 2024 (cele realizate la 2020) = 109.119.338,02 lei

Serviciul datoriei este 14.773.692,83 : 109.119.338,02 x100 = 13,54%

Creditul care se propune a fi contractat, în sumă de 40.000.000 lei, va avea următoarea destinaţie:

1. Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, suma de 800.000 lei;

2. Reabilitarea termică a Grădiniţei cu program prelungit Ţara Copilăriei Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 600.000 lei;

3. Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi, POR 2014-2020, suma de 800.000 lei;

4. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local SMIS 129156 (str Bucureşti), suma de 8.000.000 lei;

5. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului SMIS 129155, suma de 6.300.000 lei;

6. Îmbunătăţirea transportului public de călători în municipiul Călăraşi şi creşterea performanţelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative şi eficiente, suma 3.200.000 lei;

7. Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei transportului public în municipiul Călăraşi prin modernizarea acestui mod de transport (autobuze), suma de 2.200.000 lei;

8. Sporirea gradului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călăraşi, suma de 1.100.000 lei;

9. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călăraşi, suma de 600.000 lei;

10. Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în Municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete, suma de 1.100.000 lei;

11. Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit Navrom, suma de 2.500.000 lei;

12. Înfiinţare centru pentru activităţi educative şi culturale în cartierul Livada, POR 2014 -2020, suma de 400.000 lei;

13. Modernizare Centru comunitar existent şi amenajare zone adiacente (Oborul Nou), POR 2014-2020, suma de 200.000 lei;

14. Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităţilor educative, culturale şi recreative, suma de 800.000 lei;

15. Reabilitare infrastructură educațională pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar – Grădiniţa cu Program prelungit nr .4 „Step by Step” Călăraşi, suma de 400.000 lei;

16. Dezvoltarea infrastructurii educaționale antepreșcolară și preșcolară din municipiul Călărași – Creșa săptămânală, suma de 900.000 lei;

17. Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius, suma de 400.000 lei;

18. Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, suma de 500.000 lei;

19. Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul Călăraşi, suma de 500.000 lei;

20. Modernizare şi extindere corp B Liceul M EMINESCUdin municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, suma de 500.000 lei;

21. Îmbunătăţirea navigabilităţii pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călăraşi-Silistra, INTERREG V-A RO-BG 2014-2020, suma de 2.700.000 lei;

22. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri simplificate pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice a municipiului Călăraşi, suma de 500.000 lei;

23. Reparaţii strada Plevna, strada Rahova şi strada Viitor, suma de 5.000.000 lei.

Iniţiat de primarul, Marius Dulce, proiectul de hotărâre a fost votat de cei 11 consilieri PSD (9, la număr) şi PMP (2). Nouă consilieri provenind de la PNL (6), USR (1) şi PRO România (2) au votat „împotrivă”. S-a mai înregistrat o „abţinere” (PNL).


There is no ads to display, Please add some

About The Author