Primăria Călărași – ANUNȚ DE LICITAŢIE

Please enter banners and links.

 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail mirela.zica@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

lot 36 (CF23412), 400mp; lot 40 (CF23416), 400mp; lot 42 (CF23418), 400mp; lot 46 (CF23422), 400mp; lot 47 (CF23423), 400mp; lot 48 (CF23424), 432mp; lot 49 (CF23425), 431mp; lot 66 (CF23442), 396mp; lot 67 (CF23443), 396mp; lot 73 (CF23449), 396mp; lot 74 (CF23450), 396mp; lot 75 (CF23451), 396mp.

       Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3 din      

       data de 28.01.2021.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  1. 1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  2. 2 Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul Investiții și Infrastructură (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  3. 3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  50 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
  4. 4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.05.2021 ora 14:00
 2. Informatii privind ofertele:
 3. 1 Data limita de depunere a ofertelor : 17.05.2021, ora 14:00
 4. 2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
 5. 3 Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

5.  Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 18.05.2021, ora 10:00

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

6. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 19.04.2021 .

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some

About The Author