Oxigen pentru primari. Curtea de Conturi nu mai verifică oportunitatea cheltuirii banilor

Please enter banners and links.

  • proiectul de modificare a legii a fost adoptat de Cameră, acum se află la Senat

Decebal Mihalache

Primarii și alți ordonatori de credite nu vor mai răspunde în fața Curții de Conturi pentru oportunitatea cheltuirii banului public, ci doar în ceea ce privește legalitatea operațiunilor efectuate. Este una din modificările adoptate la sfârșitul lunii trecute de Camera Deputaților, ce a adoptat un proiect de lege ce vizează modificarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Pentru a intra în vigoare proiectul mai trebuie adoptat și de Senat și publicat în Monitorul oficial.  Astfel, art. 21 alin 1 din Legea 94/1992 a fost reformulat : ” Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, prin forme ale auditului public extern, fără a se pronunţa asupra oportunităţii operaţiunilor”, în timp ce vechiul text prevedea:” Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii”.  Modificarea legii, inițiată de un grup de parlamentari PNL-PSD, vine ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale, care spune că niciun organ de control nu poate lua decizii cu privire la oportunitate, aceasta revenind exclusiv în sarcina ordonatorului de credite. Nu este singura modificare a legii, senatorul PNL Daniel Cătălin  Zamfir sintetizând de la tribuna Parlamentului modificările adoptate:” Proiectul de lege, pe scurt, lămureşte trei lucruri care astăzi creau mari probleme funcţionării administraţiilor locale. Stabileşte foarte clar că auditorii Curţii de Conturi nu se vor mai pronunţa pe oportunitatea unei investiţii. Acesta e un lucru extrem de important şi aşteptat de toată lumea. Al doilea lucru pe care îl stabilim în lege este că auditorii Curţii de Conturi nu vor mai prezenta în rapoartele de audit prejudicii estimate. Prejudiciile pe care le vor constata auditorii Curţii de Conturi trebuie să fie prejudicii certe şi ilicite, adică să indice clar încălcarea legii, dacă au constatat acel prejudiciu. Şi – iarăşi un lucru extrem de important – dăm posibilitatea, celor care vor să conteste un raport de audit, să o facă, dar să nu o mai facă exact la persoana care a întocmit raportul de audit. Cum ştiţi, până astăzi exact aşa se întâmpla, cel care contesta un raport de audit era judecat de persoana care întocmise. Ei bine, acum şi lucrul acesta l-am lămurit ”. O altă modificare prin proiectul de lege de mai sus obligă Curtea de Conturi să adopte un Regulament, astfel încât să existe puncte de vedere unitare ale auditorilor. Chiar la dezbaterea proiectului de lege din Cameră parlamentarul Szabó Ödön declara: “ Eu cred că prin această iniţiativă legislativă se realizează un lucru foarte important. În cadrul aceluiaşi judeţ existau grupe sau evaluatori ai Curţii de Conturi care mergeau în teritoriu şi într-o comună interpretau aceeaşi procedură într-un fel, în cealaltă comună, o altă echipă a Curţii de Conturi interpreta total diferit acelaşi text de lege, aceeaşi procedură. În acest context, propunerea, care vine şi unifică oarecum procedurile interne, în acest fel simplificând practic procedurile de control şi realizându-le mai transparent, cred că este una benefică.”

Proiectul pentru modificarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi se află la Senat, aceasta fiind cameră decizională, însă este greu de crezut că nu va fi adoptat din moment ce la Cameră a avut 224 voturi “pentru”, 27 “contra” și 13 abțineri.

 

În format .pdf Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi ăn forma adoptată de Camera Deputaților.


There is no ads to display, Please add some

About The Author