ITM a început controlul constructorilor

Please enter banners and links.

În perioada 04-15.06.2012 s-a desfăşurat prima etapă a Campaniei Naţionale privind verificarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii.
Obiectivul campaniei l-a constituit creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, având ca obiectiv declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.
La nivelul judeţului Călăraşi au fost controlate un nr. de 30 societăţi comerciale, constatându-se 40 deficienţe:
– nu era desemnată o persoană competentă care să verifice starea tehnică a schelei înainte de începerea lucrărilor, la intervale periodice şi ori de câte ori este necesar (după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii, etc.);
– nu la toate locurile de muncă erau semnalizate căile de circulaţie;
– deşi se acordau materiale igienico-sanitare, nu era întocmită lista internă de acordare a acestora pe sortimente şi cu acordul medicului;
– la întocmirea normativului intern de acordare a echipamentului individual de protecţie nu s-a ţinut cont de faptul ca acordarea echipamentului să se facă în funcţie de riscurile de accidentare corespunzătoare activităţii desfăşurate;
– la fiecare fişă de instruire a lucrătorilor nu era ataşată o copie a fişei de aptitudini semnată de către medicul de medicina muncii;
– planul de securitate şi sănătate din şantier nu era completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor;
– registrul de coordonare din şantier nu era ţinut la zi cu venirile sau retragerile societăţilor în funcţie de evoluţia lucrărilor;
– deşi erau dotaţi cu echipament individual de protecţie, lucrătorii nu îl purtau în totalitate.
S-au dispus măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi s-au aplicat 40 de sancţiuni contravenţionale.
Concomitent cu aceasta campanie, s-a desfasurat si Campania Nationala in Constructii in domeniul Relatiilor de Munca .
Astfel, au fost controlaţi 31 angajatori. Au fost depistate trei persoane care lucrau fără forme legale de angajare si s-au constatat 75 deficienţe. În cadrul campaniei s-au aplicat 5 sancţiuni contravenţionale, dintre care, amenzi aplicate în valoare de 30.000 lei.
Deficiente constatate in domeniul relatiilor de munca :
– nerespectarea obligaţiei de a înmana salariatului un ex. din c.i.m.
– neîntocmirea fişei de post, nerespectarea programului de lucru ;
– neacordarea sporului de noapte;
– neefectuarea programarii concediului de odihna aferent anului 2012.
Au fost dispuse măsuri de rezolvare, stabilindu-se termene şi responsabilităţi.


There is no ads to display, Please add some