În curând, DSP va avea un director executiv adjunct

Please enter banners and links.

– concursul pentru ocuparea funcţiei se desfăşoară pe 17 octombrie

De când Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi s-a reorganizat, aceasta duce lipsă de un director executiv adjunct, postul fiind vacant de foarte mult timp. Ei bine, în viitorul apropiat, DSP Călăraşi va avea un director adjunct, pentru că ANFP organizează pe data de 17 octombrie concursul pentru ocuparea funcţiei de director executiv adjunct. Potrivit directorului executiv general al DSP, Corina Şebe, probele concursului vor avea loc la sediul ANFP, astfel că prima probă se va desfăşura la ora 9:00, proba fiind eliminatorie şi constând în verificarea cunoştinţelor de operare PC , iar cea de-a doua probă, care este scrisă, va începe la ora 10:00. Conform site-ului ANFP, dosarele de înscriere la acest concurs se pot depune la termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
Candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească doritorii în ocuparea acestei funcţii sunt următoarele: aceştia trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în ramura de ştiinţe medicină gradul de medic specialist sau primar în una din specialităţile: sănătate publică, epidemiologie, igienă, medicina muncii, o vechime de minimum trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice şi cunoştinţe de utilizare şi operare calculator la un nivel mediu.

Ce acte trebuie să cuprindă dosarul candidatului
Dosarul candidatului trebuie să cuprindă copie după actul de identitate, formularul de înscriere, copii după diplomele de studii, dar şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia după carnetul de muncă sau o adverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitate- număr pagini, cazierul judiciar, adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, declaraţie pe propria răspundere sau adevrinţă care să ateste că nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică.


There is no ads to display, Please add some

About The Author