DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

DISPUNE:

                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.06.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicare interdicţie de construire în UTR 145 – construire zonă de agrement ”, amplasat în municipiul Călăraşi, nr. cadastral 30243.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Directiei Poliţia Locală Călărași.
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de principiu a scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea 186/2013, pentru societatea CONFORT S.A.
 4. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea a două imobile – teren, proprietate privată a municipiului Călărași, situat în strada 1 Decembrie 1918, în suprafață de 337 mp, carte funciară nr. 34628 și suprafața de 8 mp, carte funciară nr. 34629, în favoarea S.C. BORCEA S.A.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 15, în suprafaţă de 400 mp, cu numărul cadastral 23433, în vederea edificării unei locuinţe.
 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 15, în suprafaţă de 400 mp, cu numărul cadastral 23433, în vederea edificării unei locuinţe.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Călăraşi a imobilului – teren cu numărul cadastral 34730, situat strada Varianta Nord, nr. 1, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat a imobilului (apartament), situat în Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 139, bl. A38, tr. 2, et. 1, ap. 2, în suprafaţă totală de 100,7 mp şi suprafaţă utilă de 89,3 mp.
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat a terenului în suprafaţă de 202 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Aleea 5 Călăraşi, nr. 3.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfânta Mucenița Anastasia.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2023.   
 12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi, doamnei Adriana – Viorica Brînză.
 13. Diverse.

There is no ads to display, Please add some

About The Author