DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

 

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, marți, 28.06.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:           

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Călăraşi în Consiliul de administraţie al Liceului Pedagocic ,,Ștefan Bănulescu,, Călăraşi.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călărași.
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului  Coman Liviu, în vederea exercitării atribuţiilor Municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMANAGEMENT SALUBRIS.
  4. Proiect de hotărâre pentru  modificarea tarifelor  stabilite conform Contractului nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași.
  5. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în str. Romană, nr. 24,  număr carte funciară 24135, cu suprafața de 420 mp, domnului Mihalache Petre.
  6. Proiect de hotărâre privind transmiterea  unor imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Școlar Călărași și prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Municipiului Călărași și administrarea Consiliului local Călărași.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ – INSTITUȚII / SERVICII + FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE – TEREN, nr. cadastral 30938”,  situat în municipiul Călărași, B-dul Republicii, nr. 1.
  8. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile situate în municipiul Călărași, bunurilor de uz și de interes public local.
  9. Proiect de hotărâre privind bunurile a căror apartenență se atestă la domeniul privat al municipiului Călărași.
  10. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare, către Serviciul Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ Călărași, a obiectivului de investiții "Teren minifotbal din incinta Stadionului Municipal", teren situat în b-dul Republicii, nr 2 C, jud. Călărași".

 

Primar,

               Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some

About The Author