DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

foto primarie

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, joi, 13.10.2022, ora 12.00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia  “CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – ȘCOALA NR. 2 COLEGIUL ECONOMIC”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea recuperării pe seama cheltuielilor cu amortizarea din subvenția primită de la bugetul local a unor mijloace de transport rulate pentru desfășurarea activității de transport local în conformitate cu Contractul nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași.

There is no ads to display, Please add some