DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, joi, 13.10.2022, ora 12.00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia  “CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE – ȘCOALA NR. 2 COLEGIUL ECONOMIC”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea recuperării pe seama cheltuielilor cu amortizarea din subvenția primită de la bugetul local a unor mijloace de transport rulate pentru desfășurarea activității de transport local în conformitate cu Contractul nr. 32761/15.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Călărași.

There is no ads to display, Please add some

About The Author