DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară din data de 29.04.2020

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 7214/23.04.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Aprilie 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Creșterea eficientei energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraşi” – faza D.A.L.I., însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 6812/14.04.2020, raportul DDRRE, nr. 6813/14.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Modernizare pod trecere râu Argeș, km 23+000, inclusiv taxe și avize” – faza D.A.L.I., însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7158/22.04.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 7159/22.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            3.Proiect privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii, pentru tineri specialiști din sănătate, din Blocul de locuințe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Călărași, str. Prelungirea Independenței nr. 5A (12 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7127/22.04.2020, raportul Direcției Juridice, nr. 7128/22.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Învățământ, Comisiei Juridice și Comisiei Buget-Finanțe;

            4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7200/23.04.2020, raportul Direcției Economice, nr. 7201/23.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            5.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 6361/07.04.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 6362/07.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            6.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7186/23.04.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 7187/23.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7046/21.04.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 7047/21.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            8.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 6919/15.04.2020, raportul Comp. Sănătate, nr. 6920/15.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            9.Diverse

 

               PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

             ec. Vasile ILIUȚĂ                                   SECRETARUL GENERAL al JUDEȚULUI,

                                                                                                             Emil MUȘAT

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author