DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Iulie 2018, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

1.Proiect HCJ privind aprobarea executiei bugetului propriu al Judetului Calarasi la 30 iunie 2018

2.Proiect de hotarare pentru  modificarea si completarea  HCJ nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului  bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, îxn exercitiul bugetar 2018; 

3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2018

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 111/2012 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin U.M. 2547 Străuleşti, în proprietatea publică a judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu, a transmiterii unui imobil din domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al județului Călărași

6.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însusirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judetului Călărași

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de rectificare a Cărții Funciare nr. 7099 a localității Călărași

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 103/2008 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Călăraşi

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea solicitării RER Ecologic Service București REBU S.A. pentru amânarea plății redevenței datorate conform Contractelor de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor, în zona 1 Lehliu Gară (nr. 2222/20.07.2017) și în zona 3 Călărași (nr. 2223/20.07.2017)

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și Colegiul Național ”Barbu Știrbei” privind realizarea proiectului de campanie EuroscolaRO2018 „Europa pentru noi”

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi

12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași”

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

15.Diverse

 

                             PREŞEDINTE,                                                                                                              AVIZEAZĂ,

                          ec. Vasile ILIUȚĂ                                                                         SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                                       Emil MUȘAT

Nr. 176

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 20.07.2018

 


There is no ads to display, Please add some