Convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în
şedinţa ordinară, joi, 27.08.2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al domnului BUCIOVEANU VALENTIN şi declararea ca
vacant a unui loc de consilier local.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,Reconversie funcţională în zonă mixtă (locuinţe şi funcţiuni
complementare comerţ/servicii)”, situat în strada Portului, municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,,Ridicare interdicţie de construire terenuri nr. cadastral 26564, 26536,
26572, 23178, 28448, 21163, 21244, 23988, 20828, 28332, 26202,
24746, 23985, 20814, 20824, 20834, 20817, 20821, 20816, 20106,
31410”, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public
al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză
teren de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi,
strada Muşeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafaţă de 14.35 mp, către
doamna Memet Carmen-Mariana.
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren, proprietatea
privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Actor Ştefan
Bănică, nr. 6, în suprafaţă de 129 mp, identificat cu numărul cadastral
24110 şi carte funciară nr. 24110 a municipiului Călăraşi, către doamna
Mustafa Viorica.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizare
şi extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi”.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
122/28.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu
titlul „Modernizare şi extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu
din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 25/28.03.2013 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în
Consiliul Director ale Asociaţiei „Fotbal Club DUNĂREA 2005
Călăraşi”.
Diverse: Decizia Curţii de Conturi, nr. 7/2020.

Primar,
Daniel Ştefan Drăgulin


There is no ads to display, Please add some

About The Author