Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară

Please enter banners and links.

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în

şedinţă ordinară

 

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară miercuri, 30.08.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lotizare teren pentru construcţia de locuinţe individuale în mai mult de trei parcele – P.U.Z.”, situat în strada Vasile Culică, municipiul Călărași.
 2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren şi construcţie în suprafață de 925 mp, situat în intravilanul municipiul Călărași, strada Pompieri, nr. 3, judeţul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol pe anii 2015-2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiinţării bazinului/fântânii din Parcul Dumbrava şi construirii unui ansamblu de fântâni arteziene.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi la data de 30.06.2017.
 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017.
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui sector de drum naţional, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Mansardare clădire P+1 şi modificare zonă unităţi economice agricole în zonă mixtă industrie, depozitare şi servicii”, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, Km 4.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor unui reglementări referitoare la modul de construire pe parcela, în municipiul Călăraşi, Şoseaua Sloboziei, Unităţile Teritoriale de Referinţă (UTR) 123 şi 124.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului în faza SF (studiu de fezabilitate) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,LTE Bloc de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, strada Muşeţelului, nr. 23, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu un număr de 30 unităţi locative”.
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,BLOC H26” ansamblului de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 23.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea tarifului redus pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. ALI TRANS COM S.R.L. pentru elevii din municipiul Călăraşi.
 14.  

 

 

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1694                                                                       Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 25.08.2017                                                          Cs. jr. Sârbu Mărgărit

 


There is no ads to display, Please add some