Anunţ public privind decizia etapei de incadrare-strada KOGĂLNICEANU și B-DUL 1 MAI

Please enter banners and links.

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI titular al proiectului  ,, MODERNIZARE str. M KOGĂLNICEANU SI B-DUL 1 MAI DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDETUL CĂLĂRAȘI ”, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei încadrare de către APM Călărași, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *), pentru proiectul : MODERNIZARE STR. M KOGĂLNICEANU SI   B-DUL 1 MAI DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ” propus a fi amplasat in Calarasi, municipiul Călărași, N.C 29952- tronson 1 si 30090 tronson 2 si B-dul 1 Mai 30826- tronson 1 si 30939 tronson 2.

  1.  Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Calarasi, Soseaua Chiciului, nr. 2, jud Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi  din soseaua Chiciului, nr. 2, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Calarasi.

There is no ads to display, Please add some

About The Author