Anunţ public privind decizia etapei de incadrare- MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MĂGURENI

Please enter banners and links.

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI titular al proiectului  ,, MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MĂGURENI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului *), pentru proiectul : ” MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MĂGURENI” propus a fi amplasat in Cartier Magureni , municipiul Călărasi judetul Calarasi, N.C 29771, 31837, 33348, 33883, 29808, 30789, 30788, 30793, 30796, 33551, 31939, 30790, 30795, 30809, 29748, 30778, 31794, 31377.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Calarasi, Soseaua Chiciului, nr. 2, jud Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi  din soseaua Chiciului, nr. 2, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Calarasi.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author