Adriana Brânză, prinsă cu incompatibilitatea

Please enter banners and links.

Adriana Brânză, consilier local în cadrul Consiliului Local Călăraşi, a fost declarată incompatibilă de Agenţia Naţională pentru Integritate. În urma evaluărilor demarate în urmă cu doi ani, inspectorii de integritate au constatat următoarele:
„BRÂNZĂ Adriana Viorica s-a aflat, în perioada 19.06.2008 – 13.10.2011, în stare de incompatibilitate, întrucât a exercitat, simultan, atât funcţia de Consilier local în cadrul Consiliului Local Călărași, cât şi funcţia Director al Serviciului ”Pavaje-Spații Verzi” din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.”
Adriana Brânză a devenit consilieri local în iunie 2008, iar director la Serviciul Pavaje-Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi este din anul 2001.
Potrivit inspectorilor ANI, cele două funcţii, cea de consilier local şi cealaltă de director sunt incompatibile, potrivit dispozițiilor art. 88, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, “funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (…) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”.
Adriana Brânză nu va mai putea exercita o funcţie sau o demnitate publică pentru o perioadă de trei ani.
 


There is no ads to display, Please add some