SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN CĂLĂRAŞI – A N U N T

Please enter banners and links.

            Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi, organizează concurs pentru recrutare în vederea  ocupării funcţiilor contractuale vacante de inspector specialitate grad I – Compartimentul Resurse Umane şi tehnician veterinar -€Compartimentul Veterinar  din cadrul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi.

 Condiţii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de inspector specialitate grad I- Compartimentul Resurse Umane :

 – să îndeplinească condiţiile art.3 al anexei 1 din HG 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale; 

 – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

 – vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani.

   

 Condiţii cumulative pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de tehnician veterinar a Compartimentul Veterinar:

 – să îndeplinească condiţiile art.3 al anexei 1 din HG 286/23.03.2011 privind aprobarea Regulamentului cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale;

 –  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ;

 – să aibă cultură generală în domeniul informatic.

 

 

 Concursul se organizează la sediul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi din strada Varianta Nord, nr. 36 E  in data de 30.03.2015, ora 10,00 probă scrisă şi interviu data 30.03.2015 ora 13,00.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art.6 alin.(1) din HG 286/23.03.2011 modificat prin  HG 1027/ 2014 şi  se pot depune în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, la sediul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi. 

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0242/313 300.

 

 

 

 

Director

Drăgulin Dănuţ Alexandru


There is no ads to display, Please add some