Sala Polivalentă poate fi închiriată și de persoane fizice și juridice, alături de cluburi și asociații sportive

Please enter banners and links.

Sala Polivalentă din municipiul Călărași poate fi închiriată nu numai de cluburi și asociații sportive, dar și de persoane juridice și fizice după ce, recent, consiliul local a adoptat Regulamentul de organizare și funcționare a respectivei săli. Potrivit acestuia, Sala Polivalentă, cu orar de funcționare, zilnic, între orele 8:00-20:00, s-a dorit a fi “un cadru de desfășurare a activității care să asigure funcționalitatea obiectivului de investiții, desfășurarea de activități și competiții sportive precum și desfășurarea de spectacole artistice, conferințe, alte manifestări care nu presupun amenajări speciale”. Prioritate la închiriere au însă cluburile și asociațiile sportive, pe baza contractelor încheiate și pe baza programelor prezentate. Conform aceluiași Regulament tarifele de închiriere sunt următoarele: pentru antrenamente – 156 lei/ oră ( inclusiv TVA), pentru competiții,spectacole, etc.- 200 lei / oră ( inclusiv TVA), în timp ce taxa pentru folosirea mijoacelor de reclamă și publicitate este de 24 lei/mp sau fracțiune de m.p. Administrarea sălii este asigurată de SPCTAFL Călărași, iar utilizarea spațiilor, dotărilor și serviciilor obiectivelor este permisă numai cu respectarea destinației și condițiilor impuse de acesta. Conform Regulamentului spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ; utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi, beneficiarii vor permite administratorului sa acceseze spatiile puse la dispozitie, in mod neconditionat, beneficiarii nu au dreptul de a modifica sau de a efectua oricare alte lucrari care afecteaza integritatea spatiilor si a instalatiilor, beneficiarii au obligatia de a utiliza in mod direct spatiile si serviciile contractate. Nerespectarea acestor prevederi da dreptul administratorului de a rezilia unilateral contractul si de a evacua spatiile ocupate, fara notificare sau alte formalitati, beneficiarii au obligatia de a lua toate masurile care privesc prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor, accesul pe suprafata de joc a salii se face numai cu incaltaminte de joc adecvata in cazul competitiilor sportive. Cand suprafata de joc se utilizeaza in alte scopuri decat cele sportive, aceasta se va proteja cu materiale speciale de catre beneficiari, la statia de sonorizare, tabela electronica, centrala termica, statia electrica, centrala de incendiu, generatorul electric nu are acces decat personalul angajat al salii, intrarea in sala pentru competitii sau spectacole se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, prin grija organizatorului de competitii sau spectacole, în conformitate cu Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul este interzis in interiorul salii, introducerea in sala a bauturilor alcoolice si accesul persoanelor in stare de ebrietate sunt interzise, intrarea in sala cu animale este strict interzisa.

 Sala de Sport cu 1500 de locuri a fost construita ca o necesitate pentru municipiu de a avea o sala de sport care sa corespunda normelor tehnice pentru competitii interne si internationale pentru sporturi de sala. Conform studiului de fezabilitate corpul sălii de sport cuprinde sala cu suprafaţa de joc dimensionată pentru toate tipurile de competiţii de sală ( handbal, basket, volei, tenis, gimnastică lupte, box ) cât și pentru desfăşurarea unei game variate de spectacole artistice sau adunări festive.

Suprafaţa de joc respectă normele tehnice impuse de regulamentele interne şi internaţionale ( suprafeţe + spaţiu de rezervă : 2,5 m pe laturile mici şi 1,5 m pe laturile lungi ) pentru terenul de handbal care este cel mai mare ( 40 x 20 m). S-a asigurat înălţimea minimă h = 8 m în zona cea mai joasă a tălpilor fermelor metalice de acoperire, iar înălţimea la cornişe este de h = + 18,00 m.

Pardoseala terenului de joc este din parchet elastic, conform normelor tehnice specifice. Sunt prevăzute dispozitive de ancoraj sau fixare a aparatelor de gimnastică, porţilor de handbal , stâlpilor de fixare a plaselor de volei ,tenis şi a panourilor de basket.

Tribuna cu 1514 locuri este prevăzută cu scaune fixe din material plastic dispuse pe gradene cu lăţimea de 80 cm şi pe o singură latură a sălii. Accesul în tribună la cota + 1,05 m se va face din holul principal de intrare a publicului prin două tunele late de 4 m fiecare.

În zona tribunei au fost prevăzute spaţiile necesare mesei juriului de arbitri, invitaţiilor oficiali, presei, reporterilor sportivi şi personalităţilorVIP. La cota + 7,50 a tribunei ( ultimul rând) au fost prevăzute 2 cabine pentru comentatorii sportivi şi transmisiilor radio – tv. Sala va fi dotată cu tablă electronică ( 4 x 3 m) pentru afişarea rezultatelor şi prezentarea de imagini televizate. Capacitatea sălii se poate mări cu 1.000 locuri în cazul competiţiilor de box sau lupte prin amplasarea scaunelor mobile.


There is no ads to display, Please add some

About The Author