S-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călărași a semnat la sfârșitul lunii august contractul de finanțare pentru proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP” . Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Valoarea totala a proiectului este de 259.408,67 lei, din care contribuția proprie a UAT Municipiul Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de 5.188,17 lei. Implementarea proiectului se va desfășura în perioada 29 august 2018 – 28 noiembrie 2019.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale. De asemenea, proiectul își propune :

•        Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași;

•        Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali;

•        Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali în ceea ce privește prevenirea corupției.

Proiectul se adreseaza salariaților cu funcție publică precum și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași și al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și aleșilor locali, primar, viceprimari, consilieri locali.


There is no ads to display, Please add some

About The Author