REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE « SALA DE SPORT – 1500 LOCURI » CĂLĂRAȘI

Please enter banners and links.

 1. DATE GENERALE

       ART.1 Sala de Sport -1500 locuri se află în municipiul Calarasi – in zona de SV a municipiului pe un teren in suprafata de cca 9310 mp, cuprins intre strazile Progresul, Alexandru Sahia, blocurile B11 – B12 si Parcul Municipal (la sud).

        Conform Studiului de Fezabilitate, conceptia de amplasare a Salii de Sport de 1500 de locuri a pornit de la pozitia deosebita a amplasamentului pe cornisa superioara si deschiderea ampla catre parcul orasului aflat in vecinatate.

Dispunerea functionala a spatiilor in conformitate cu Studiul de Fezabilitate a condus la o solutie de arhitectura compacta in care se evidentiaza 4 tronsoane :

 • tronson A – sala si tribunele cu inaltime 19,23 m ;
 • tronson B – holul pentru public cu inaltime 6,85 m ;
 • tronson C – vestiarele sportivilor cu inaltime 2,53 m ;
 • tronson D – accesul sportivilor si sala de forta cu inaltime 6,33 m.

Anexele administrative, tehnice (birouri personal, centrale ventilatie, hidrofor, tablou electric general, generator electric) si o parte din anexele sportivilor sunt plasate in tronsonul A, sub cele 2 galerii de acces/ evacuare pentru public.

In conformitate cu tema de proiectare, Sala de Sport cu 1500 de locuri a fost construita ca o necesitate pentru municipiu de a avea o sala de sport care sa corespunda normelor tehnice pentru competitii interne si internationale pentru sporturi de sala. S-a prevazut realizarea unei sali de sport, conform normelor specifice pentru sporturi de sala (handbal, volei, baschet, tenis, gimnastica, lupte, box), sala care sa fie folosita polivalent respectiv atat pentru practicarea unui numar mare de discipline sportive in cadrul unor competitii sau sedinte de pregatire si antrenament cat si pentru practicarea unei game variate de spectacole artistice, conferinte, adunari festive, etc., in general manifestari care nu presupun amenajari specifice privind decorurile, echipamentul si instalatiile.

ART. 2 Scopul prezentului regulament este de a crea un cadru de desfasurare a activitatii care sa asigure functionalitatea obiectivului de investitii, desfasurarea de activitati si competiii sportive precum si desfasurarea de spectacole artistice, conferinte, alte manifestari care nu presupun amenajari speciale.

ART. 3 Accesul la utilizarea Salii de Sport cu 1500 locuri si a serviciilor anexe este neingradit, dar au prioritate – in baza contractelor incheiate si a programelor sportive prezentate – cluburile si asociatiile sportive cu personalitate juridica de drept public si privat la care Primaria Municipiului Calarasi este « MEMBRU »

ART. 4 Utilizarea spatiilor, dotarilor si serviciilor obiectivelor este permisa numai cu respectarea destinatiei si conditiilor impuse de catre Consiliul Local al Municipiului Calarasi prin Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

 1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A SALII DE SPORT  – 1500 LOCURI CALARASI

ART. 5 Administrarea Salii de sport 1500 locuri din municipiul Calarasi este asigurata de catre Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ » conform HCL nr. 10/27 ianuarie 2011.

ART. 6 Personalul de exploatare si intretinere a Salii de Sport este aprobat prin ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII al SP CT – AFL de catre Consiliul Local.

ART. 7 Responsabilitatile, indatoririle si drepturile personalului de exploatare si deservire sunt prevazute in contractul individual de munca si fisa postului aprobate de directorul SP CT – AFL.

ART. 8 Finantarea cheltuielilor de exploatare si intretinere este asigurata de :

 • incasarile realizate din inchirierea Salii de Sport la tariful aprobat de Consiliul Local al municipiului Calarasi ;
 • alocatiile din bugetul local, destinate Serviciului Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ »

 ART. 9 Orarul de functionare a salii de sport va fi zilnic intre orele 800 – 2000.

 1. Programul de antrenament si activitatile specifice desfasurate in sala de catre cluburile sportive din municipiul Calarasi este de luni pana duminica, conform unei programari inaintata conducerii institutiei la inceputul fiecarei luni ;
 2. Neprezentarea lunara a programelor competitionale si de antrenament ale cluburilor si asociatiilor cu care administratorul are contracte incheiate, exonereaza administratorul de asigurarea spatiului si a conditiilor necesare de desfasurare a acestora ;
 3. Programarea competitiilor sportive cu caracter local, judetean, national sau international, se va face cu aprobarea Primarului municipiului Calarasi.

ART. 10 Serviciul Public « Centrale Termice si Administrare Fond Locativ », ca serviciu ce administreaza Sala de Sport raspunde de :

 1. gestionarea inventarului salii de sport ;
 2. respectarea programului de lucru si a orarului in sala de sport ;
 3. respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori ;
 4. respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii ;
 5. achizitionarea materialelor necesare bunei functionari a salii ;
 6. gestionarea timpului de lucru a personalului de ingrijire si deservire din subordine ;
 7. completarea la timp a documentatiei salii de sport ;
 8. constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea remedierii acestora de catre persoanele responsabile ;
 9. participarea la organizarea unor programe, concursuri si competitii sportive la care este organizator Consiliul Local al Municipiului Calarasi sau Primaria Municipiului Calarasi ;
 10. incheierea de contracte de inchiriere cu asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele fizice si juridice pentru activitatile sportive de masa.

III .       REGLEMENTARI PRIVIND UTILIZAREA

 SALII DE SPORT – 1500 LOCURI

ART. 11 Spatiile si serviciile pot fi utilizate de asociatiile sportive, cluburile sportive si persoanele juridice si fizice, denumite in continuare beneficiari, pe baza actului perfectat cu adminstratorul ;

ART. 12 Utilizarea spatiilor si serviciilor se poate efectua cu plata tarifelor stabilite de Consiliul Local al Municipiului Calarasi.

ART. 13 Cluburile sportive au prioritate in utilizarea spatiilor si serviciilor destinate activitatilor sportive.

ART. 14 Beneficiarii au obligatia de a asigura toate conditiile necesare desfasurarii activitatilor stipulate in actul perfectat cu administratorul.

        ART. 15 Beneficiarii raspund exclusiv pentru modul in care utilizeaza instalatiile electrice, de incalzire si aparatelor si mijloacelor ce presupun foc deschis, precum si pentru intreaga dotare necesara activitatii contractate.

        ART. 16 Beneficiarii vor permite administratorului sa acceseze spatiile puse la dispozitie, in mod neconditionat, pentru verificarea modului de utilizare a acestora si a instalatiilor, precum si pentru efectuarea de lucrari de intretinere sau sau reparatii curente.

        ART. 17 Beneficiarii nu au dreptul de a modifica sau de a efectua oricare alte lucrari care afecteaza integritatea spatiilor si a instalatiilor.

        ART. 18 Beneficiarii au obligatia de a utiliza in mod direct spatiile si serviciile contractate. Nerespectarea acestor prevederi da dreptul administratorului de a rezilia unilateral contractul si de a evacua spatiile ocupate, fara notificare sau alte formalitati.

        ART. 19 Beneficiarii au obligatia de a lua toate masurile care privesc prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor.

        ART. 20 Accesul pe suprafata de joc a salii se face numai cu incaltaminte de joc adecvata in cazul competitiilor sportive. Cand suprafata de joc se utilizeaza in alte scopuri decat cele sportive, aceasta se va proteja cu materiale speciale de catre beneficiari.

        ART. 21 La statia de sonorizare, tabela electronica, centrala termica, statia electrica, centrala de incendiu, generatorul electric nu are acces decat personalul angajat al salii.

        ART. 22 Intrarea in sala pentru competitii sau spectacole se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 4/2008, privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive, prin grija organizatorului de competitii sau spectacole.

        ART. 23 In conformitate cu Legea nr. 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificarile si completarile ulterioare, fumatul este interzis in interiorul salii.

        ART. 24 Introducerea in sala a bauturilor alcoolice si accesul persoanelor in stare de ebrietate sunt interzise.

        ART. 25 Intrarea in sala cu animale este strict interzisa.

 1. TARIFE

1.TARIF INCHIRIERE PENTRU ANTRENAMENTE

 1. cheltuieli de exploatare si intretinere efectuate in anul 2017 : 681.793 lei (inclusiv TVA)
 2. program de functionare Sala de Sport : 800 – 2000
 3. tarif inchiriere antrenamente:

681.793 lei/an  : 365 zile/an x 12 h/zi = 155,66 lei/h (inclusiv TVA)

2. TARIF INCHIRIERE PENTRU COMPETITII, SPECTACOLE, ETC.

 1. valoare inventar conform Proces Verbal de receptie finala : 23.818.650,44 lei (inclusiv TVA)
 2. utilizare incaperi Sala de Sport 1500 locuri :

23.818.650,44 lei : 60 ani : 12 luni/an : 744 h/luna = 44,46 lei/h

    c) tarif inchiriere competitii, spectacole, etc:

155,66 lei/h + 44,46 lei/h = 200,12 lei/h (inclusiv TVA)

3. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE IN “ SALA DE SPORT -1500 LOCURI”

             24 lei/mp sau fractiune de mp

    Aceasta a fost calculata avand la baza HCL nr.199/21.12.2017, Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor  speciale pe anul 2018, unde la capitolul VI –Taxa pentru folosirea  mijloacelor de reclama si publicitate , art.478, alin.(2), lit. b) se prevede ca in cazul oricarui altui panou afisaj sau oricarei alte structura de afisaj pentru reclama si publicitate se va incasa  24 lei/mp sau fractiune pe mp


There is no ads to display, Please add some