Recomandări pentru a avea o „Vacanţă în siguranţă!”

Please enter banners and links.

În perioada sezonului estival 2012, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă derulează la nivel naţional, prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă campania de informare şi prevenire intitulată „Vacanţă în siguranţă!” având ca scop informarea turiştilor cu privire la prevenirea incendiilor în complexele comerciale şi unităţile de turism.
În acest sens, pentru implementarea campaniei pe plan local, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost întocmit un plan de măsuri care vizează realizarea unor materiale de informare preventivă cu tematică adaptată sezonului estival, afişe, flyere, pliante, distribuirea acestora către populaţie în municipiile Călăraşi şi Olteniţa şi afişarea în complexele comerciale şi unităţile de turism.
Materialele de informare preventivă conţin recomandări privind prevenirea incendiilor la petrecerea timpului liber, în concediu, la sfârşit de săptămână, în timpul călătoriilor cu autoturismul sau cu trenul, la prepararea grătarului, la cazarea în unităţile turistice dar şi pe timpul manifestării fenomenelor meteo periculoase sau perioadelor caniculare sau secetoase.
Iată câteva recomandări pentru prevenirea incendiilor în perioada sezonului estival:
– înainte de a părăsi locuinţa :
– deconectaţi aparatele electrice de la reţeaua electrică şi închideţi robinetele de alimentare cu gaze naturale şi cu apă;
– înainte şi pe timpul călătoriei cu autoturismul
– inspectaţi vizual autoturismul pentru a identifica eventuale scurgeri de carburanţi sau lubrifianţi; verificaţi ca stingătorul din dotarea autoturismului să fie în termenul de garanţie, acordat de producător sau ultimul verificator autorizat; opriţi imediat maşina în afara spaţiului carosabil, evacuaţi persoanele şi bagajele din autoturism, dacă pe timpul deplasării simţiţi miros de ars sau detectaţi fum; depistaţi eventualul focar şi utilizaţi stingătorul de incendiu; anunţaţi de urgenţă evenimentul la Dispeceratul Unic pentru Apeluri de Urgenţă “112”;
– înainte şi pe timpul călătoriei cu trenul:
– nu urcaţi în tren cu substanţe inflamabile; respectaţi interdicţia fumatului şi nu aprindeţi chibrituri sau brichete; în cazul în care observaţi fum sau simţiţi miros de ars anunţaţi imediat personalul trenului; în ultimă instanţă acţionaţi frâna de urgenţă şi evacuaţi vagonul.
– la prepararea grătarului:
– preparaţi tradiţionalele grătare numai în locuri special amenajate; aprindeţi focul cu atenţie; nu utilizaţi pentru această operaţiune substanţe inflamabile!; nu aprindeţi focare direct pe sol!; este recomandat să aveţi la dispoziţie mijloace de primă intervenţie pentru stingerea rapidă a focului: un stingător de incendiu, o rezervă de apă, etc.; supravegheaţi, în permanenţă, copiii pentru a nu se juca cu focul sau în apropierea acestuia; verificaţi cu atenţie locul preparării grătarului şi stingeţi cu apă flăcările, jarul şi cărbunii încinşi, înainte de plecare; depuneţi resturile în locurile special amenajate.
– la cazarea în unităţile turistice:
– solicitaţi personalului angajat informaţii referitoare la modul de comportare şi anunţare în caz de incendiu, respectiv de asigurare a salvării în condiţii de siguranţă, pe căile de evacuare; citiţi Planul de evacuare, afişat pe partea interioară a uşii din cameră şi instrucţiunile stabilite de administraţia hotelului; nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici. În situaţia în care observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi imediat administraţia hotelului; nu folosiţi aparate electrice personale neomologate; nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile!; nu fumaţi în cameră!; în situaţia în care fumatul este permis aruncaţi scrumul şi resturile de ţigări numai în scrumiere, nu în coşurile de gunoi.
– în caz de incendiu:
– părăsiţi imediat încăperea, acţionaţi butonul de alarmare şi anunţaţi personalul hotelului; pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii folosiţi întotdeauna scările de evacuare; nu utilizaţi liftul!; acesta se poate bloca la nivelul incendiat; în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, rămâneţi în cameră, ţineţi uşa închisă şi etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede; anunţaţi serviciile de urgenţă pentru a le comunica poziţia în clădire; semnalaţi această situaţie de la fereastra camerei dumneavoastră.
– în cazul producerii fenomenelor meteo extreme:
CANICULĂ: rămâneţi în clădiri şi reduceţi timpul de expunere la soare; dacă locuinţa dumneavoastră nu este prevăzută cu instalaţie de aer condiţionat, optaţi pentru petrecerea zilelor călduroase în clădiri publice (biblioteci, centre comerciale etc.); mâncaţi regulat şi echilibrat; evitaţi utilizarea sării şi a grăsimilor; beţi minimum 2 litri de apă pe zi; limitaţi consumul de băuturi alcoolice; purtaţi haine uşoare, răcoroase, în culori deschise, care acoperă cat mai mult pielea; protejaţi-vă faţa şi capul purtând o pălărie cu boruri largi; nu lăsaţi niciodată copiii sau animalele singure în autovehicule închise.
FURTUNĂ: întrerupeţi orice activitate în aer liber; intraţi în casă, construcţie ori autoturism; deconectaţi aparatele şi alte echipamente electrice; acestea se pot defecta ca urmare a descărcărilor electrice.


There is no ads to display, Please add some