PROIECTUL ORDINII DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi din data de 26.01.2022

Please enter banners and links.

      În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (1), (3) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 243 alin. (1) lit. f), g) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele proiecte de hotărâri:

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării construcției  înscrisă în Cartea Funciară 33891 a UAT Călărași, aflat în domeniul public al Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.556 din 12.01.2022, Raportul Direcției Economice nr.557 din 12.01.2022, ce urmează a fi avizat de  Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

    2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor active fixe din domeniul public al Județului  Călărași  în domeniul privat al acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.504 din 11.01.2022, Raportul Direcției Economice nr.507 din 11.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

    3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui imobil situat în Municipiul Călărași, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3 Județul Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.502 din 11.01.2022, Raportul Direcției Economice nr.503 din 11.01.2022, ce urmează a fi avizat de  Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

    4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat in domeniul public al Județului Călărași și administrarea Centrului de Asistență Medico–Socială Călărași, în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.5799 din 17.01.2022, Raportul Direcției Economice nr.800 din 11.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, destinate închirierii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru tineri specialişti din sănătate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.807 din 17.01.2022, Raportul Direcției Economice nr.808 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

    6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călărași; însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.876 din 17.01.2022, Raportul Direcției Tehnice nr.878 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Servicii Publice și Comerț;

    7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare din raza teritorială de competenţă a Consiliului Judeţean Călăraşi, Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraşi, propusă pentru funcţionare în anul ṣcolar 2022–2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.124 din 03.01.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare nr.130 din 03.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănatate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Asocierii în parteneriat a UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.567 din 12.01.2022, Raportul comun Direcției de Dezvoltare, Direcției Economice și Direcției Tehnice nr.572 din 12.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze  Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

 

    9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Județului  Călărași cu Municipiul Călărași, Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Fundația “Grupul de Inițiativă Pentru Învățământul Fizicii Călărași” în vederea promovării obiectivului de investiții “Parcul de Științe și Tehnologie Danubius, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.650 din 13.01.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare nr.711 din 14.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Stiințifice, Învățământ, Sănatate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călărași, achiziționate în cadrul proiectului „Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” Cod e-MS ROGB-137, către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași ”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.710 din 14.01.2022, Raportul Direcției de Dezvoltare nr.711 din 14.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

    11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții  al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.653 din 13.01.2022, Raportul Comp.Sănătatenr.654 din 13.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

    12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții  al Spitalului de  Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.815 din 17.01.2022, Raportul Comp.Sănătatenr.816 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură,Culte,Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții  al Spitalului Județean de Urgență ”Dr.Pompei Samarian” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.820 din 17.01.2022, Raportul Comp.Sănătatenr.822 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia    de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.803 din 17.01.2022, Raportul Compartimentului  Guvernanță și Instituții Publice Subordonate nr.812 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.94/2018  privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.847 din 17.01.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță și Instituții Publice Subordonate nr.848 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.96/2013 privind constituirea Echipei intersectoriale locale pentru prevenirea și combaterea exploatării copilului prin muncă, a traficului de copii și a violenței asupra copiilor români migranți, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.809 din 17.01.2022, Raportul Compartimentul Guvernanță și Instituții Publice Subordonate nr.810 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia  de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii nr. 127/2019 privind aprobarea normativului de dotare cu autovehicule pentru Consiliul Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.902 din 18.01.2022, raportul Direcției Economice nr. 903 din 18.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și  Comisiei pentru Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    18. Proiect de hotărâre privind constituire echipei intersectoriale locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.888 din 17.01.2022, Raportul Compartimentului Guvernanță și Instituții Publice Subordonate nr.890 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia    de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;

    19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii județene „Alexandru Odobescu” Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.831 din 17.01.2022, Raportul Compartimentul Guvernanță și Instituții Publice Subordonate nr.834 din 17.01.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia  de Studii, Prognoze Economico – Sociale, Buget-Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului și Comisia Activități Științifice, Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Socială, Sportive și de Agrement;  


There is no ads to display, Please add some

About The Author