Proiecte depuse în vederea finanțărilor nerambursabile din fonduri UE de primăria Călărași

Please enter banners and links.

În ultimele două săptămâni, Primăria Municipiului Călărași a depus, în vederea finanțării nerambursabile în cadrul Programelor de finanțare active în această perioadă, următoarele proiecte:

1.      Proiectul cu titlul “Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași”, finanțat din Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, Prioritatea Uniunii Europene 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale. Valoarea totală a investiției este de 1.622.249,68 lei inclusiv TVA, durata de implementare a proiectului va fi de 19 luni. Lucrările constau în reabilitarea si extinderea clădirii situate în Parcul central-zona Jirlău, fost acvariu.

2.      Proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice SFÂNTUL  ANTIM IVIREANUL Călărași”  – Programul Operațional Regional  2014-2020, apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 AXA PRIORITARĂ 3, Prioritatea de Investiții 3.1, OPERAȚIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE . Valoarea totală a investiției este de 2,506.946,18 lei inclusiv TVA lei, durata de implementare a proiectului urmând să fie de 57 luni. Proiectul constă în reabilitarea termică și echiparea clădirii Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul.

3.      Proiectul cu titlul „Modernizare și extindere Corp B Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași” – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Valoarea totală a investiției este de 2.131.089,59 lei inclusiv TVA lei, iar durata de implementare a proiectului va fi de 49 luni. Proiectul constă în reabilitarea și extinderea Corpului B al liceului prin care se va mări capacitatea spațiilor de învățare puse la dispoziția elevilor și cadrelor didactice din unitatea de învățământ.

Cofinanțarea proiectelor de catre UAT Municipiul Călărași este de 2% din cheltuielile eligibile și finanțarea integrală a cheltuielilor neeligibile.

BIROUL DE PRESĂ

 


There is no ads to display, Please add some