Proiecte cu finanțare eurpeană aflate în pregătire la primăria Călărași

Please enter banners and links.

MUNICIPIUL CALARASI    –    PROPUNERI PROIECTE  CU FINANTARE DIN ALOCAREA FINANCIARA 2014-2020,  PE SURSE DE FINANTARE

Nr crt

Activitati eligibile / Propuneri proiecte

Valoare proiect

 • milioane Euro –

Stadiu pregatire

POR 2014-2020

Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

 

 

Propuneri proiecte:

 

 • Reabilitare termica cladiri publice –  scoli (Liceul  M. EMINESCU, Scoala Gimnaziala T. VLADIMIRESCU, Scoala. Gimnaziala nr. 7, Scoala Gimnaziala M. Voda, Scoala Gimnaziala M. VITEAZU, Gradininta TARA COPILARIEI);

 

 

 • Anvelopare termica Camin de batrani “Sf. Antim Ivireanul”;

 

 

 

 

 

 

-pt scoli: DALI realizate care trebuie revizuite

 

– achizitia serviciilor de proiectare;

 

Axa prioritară 4  –  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile     -alocare predefinita la nivel de municipiu : 24,73 mil

                                                                                                              Euro si total  propuneri proiecte : 25,3 mil Euro;

-proiecte depuse in sistem necompetitiv

4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon

 

Investitii in transportul public urban

 

Etapa 1 (depunerea aplicatiilor pana la data de 31 decembrie 2017)

Propuneri proiecte:

 • sistem inteligent de monitorizare video bazat pe instrumente inovative si eficiente de management al traficului (inclusiv Centru de comanda);
 • modernizarea infrastructurii cailor de  rulare aferente transportului public de calatori: str. Bucuresti, partial str. Portului + partial str. Independentei;
 • reabilitare zona urbana pietonala pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 si zona adiacenta; scopul este de modernizare a zonei urbane pietonale si aplicarea masurilor de reducere a traficului auto in aceste zone;
 • sistem integrat de mobilitate urbana alternativa cu statii inteligente automatizate de biciclete – Calarasi bikecity;

 

Etapa 2: depunerea aplicatiilor pana la data de 31 martie 2018

Propuneri proiecte:

 • terminal intermodal Piata SIDERCA;
 • terminal intermodal blocuri IMC;
 • retea integrata de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative nepoluante (Parc Central + Parc Dumbrava si Parc Dendrologic);
 • modernizarea si eficientizarea transportului public din municipiul Calarasi (achizitionare autobuze hibrid, dotarea acestora cu sistem electronic de informare calatori corelat cu sistemul din dotarea statiilor de calatori, e-tiketing, etc.);

 

 

 

 

 

 

 • 2,5 mil Euro

 

 

 • 7 mil Euro

 

 

 • 3 mil Euro

 

 

 

 

 

 

 

 • 1,6 mil Euro

 

 

 • 1,5 mil Euro
 • 1,5 mil Euro
 • 2 mil Euro

 

 

 • 1,5 mil Euro

 

4.2.Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 

 

Propuneri de proiecte:

 • Regenerare spatiu interurban – posibil Parc Dendrologic: alei pietonale, piste biciclete, trotuare, montare elemente constructive, etc.;

 

 

 

 • 2 mil Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate

 

Proiect integrat de regenerare economica si sociala a unei zone functionale corelata cu zona marginalizata:

 

 

Propunere de proiect:

 • Reabilitare si reamenajare cladire Cinematograf  VICTORIA  si pregatirea acestuia pentru activitati culturale, educative, recreative

 

 

 

 

 

 • 1,5 mil Euro

 

4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 

 

Propunere de proiect:

 • extindere si echipare cresa saptamanala

 

 

 

 • 1,2 mil Euro

-este realizata expertiza tehnica privind demolarea unei constructii existente langa cresa actuala

TL  – Axa prioritară 5  – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

 

 

 • Proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POSTA VECHE din municipiul Calarasi
 • 2,57 mil Euro;

Proiect in etapa de precontractare

 

 

 

Axa prioritară 9 –  Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban

9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii                   (aplicant Primaria prin GAL-ul infiintat la nivelul municipiului Calarasi)

 

Investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale

 

Propuneri de proiect:

 • construire locuinte sociale;
 • reabilitare locuinte sociale existente;

 

 

 

Investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);

 

Propuneri de proiect:

 • construire scoala+gradinita in zona marginalizata, cu reabilitare cai de acces adiacente;

 

 

 

 

crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);

Propuneri de proiect:

 • realizare investitii posibile in Zona 2 Moldoveni (strazi si trotuare zona blocuri J 11, 23 si 27, Cartier FNC, Cartiere Oborul Nou + Caramidari – alegerea zonei se va face ca urmare a analizelor si activitatilor care vor avea ca rezultat Strategia de dezvoltare locala aferenta zonelor marginalizate realizata de catre  GAL

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

 

 

 • PMC a depus o aplicatie pentru obtinerea sprijinului pregatitor destinat infiintarii GAL si scrierea Strategiei de dezvoltare locala pentru zonele marginalizate din municipiu;

 

 

Proiecte integrate cu cele din POR/Axa 9

PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

 

Propunere de proiect:

 

1. Infiintare acvariu / Clubul pescarului – reabilitare si dotare cladire a fostului acvariu situata in Parcul Central;

 

 

 

 

INTERREG V A

 

Propuneri de proiecte:

 • fise de proiecte depuse luni, 15 mai 2017, in sesiunea a doua de apeluri:

   

  • in parteneriat cu Municipalitatea Svishtov: Axa 1 – O Regiune bine conectata; titlul proiectului: „Cresterea mobilitatii transfrontaliere prin imbunatatirea infrastructurii nodurilor tertiare din infrastructura TEN-T si dezvoltarea si coordonarea sistemelor de transport tranfrontalier”; valoarea totala a proiectului: 8 mil Euro, cate 4 mil Euro fiind bugetul fiecarui partener; partea romana a propus lucrari de modernizare pentru 3,072 km (proiectul „Z”);
  • in parteneriat cu Municipalitatea Belene: Axa 3 – O Regiune sigura; titlul proiectului: „Managementul comun al riscului pentru reactii eficiente ale autoritatilor locale in situatii de urgenta”; valoarea totala a proiectului: 0,982 mil Euro, cate aproxim. 0,500 mil Euro fiind bugetul fiecarui partener; partea romana a propus achizitionarea urmatoarelor utilaje: platforma de lucru la inaltime(nacela), vehicul deszapezire, incarcator frontal(vola), vidanja, bobcat;
  • in parteneriat cu Consiliul Judetean Calarasi – lider proiect si Municipalitatea Silistra: Axa 1 – O regiune bine conectata; titlul proiectului „ Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe fluviul Dunarea in zona transfrontaliera Calarasi-Silistra”;valoarea totala a proiectului: 5,99 mil Euro, bugetul fiecarui partener fiind: CJC – 0,900 mil Euro, PMC – 3,635 mil Euro, partener bulgar – 1,510 mil Euro; CJC – achizitii servicii proiectare+studii teren+avize, achizitie balize+ambarcatiune, construire si amplasare gara fluviala + ponton acostare, consultanta in managementul proiectului; PMC – executie lucrari amenajare dig protectie, asictenta tehnica inclusiv dirigentie de santier, promovare, consultanta in managementul proiectului, deplasari;

 

 

 

Nota:

 • fisele de proiect propuse sunt analizate si, in cazul selectarii lor, se va trece la etapa a doua, aceea a pregatirii clasice a proiectelor; perioada estimata pentru evaluarea si selectarea fiselor – 2 luni incepand cu data de 16 mai 2017 dupa care, timp de 4 luni proiectele vor fi pregatite si depuse spre evaluare;

Colaborarea cu Consiliul Judetean Calarasi in vederea realizarii de proiecte comune este convenita de mai mult timp, avand la baza inclusiv un acord de parteneriat incheiat ca urmare a analizei privind dezvoltarea municipiului prin implicarea comuna, cu diverse resurse, in promovarea de proiecte de interes local si regional;

 

 • Propunerile de proiecte au fost promovate atat de conducerea Consiliului Judetean cat si de cea a Primariei Municipiului, ele fiind, in mare parte, identificate de Primarie inca din anul 2013, in Strategia de dezvoltare economico-sociala a municipiului Calarasi pentru perioada 2014-2020, in Planul de Actiune pentru Energie Durabila al municipiului Calarasi pentru perioada 2014-2020 si apoi preluate in documentele strategice ulterioare;
 • Ideile de proiecte identificate vizeaza:

   

  •  zona centrala a municipiului prin amenajarea si reconfigurarea zonei pietonale,
  • construirea unei parcari si heliport care sa deserveasca Spitalul Judetean,
  • amenajarea pentru imbunatatirea accesului si parcare pe strada Progresul in segmentul str. Eroilor si str,. Pompieri,
  • amenajarea orizontala a spatiilor verzi aferente Palatului Prefecturii si a esplanadei Centrului Cultural si de Administratie Publica BARBU STIRBEI,
  • infiintare infrastructura de acces intre str, Independentei si str. Bucuresti in incinta fostei unitati militare;

 

 

 

POSTA VECHE

 

Axa prioritară 5  – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

Domeniul de interventie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POSTA VECHE din municipiul Calarasi

 

 • obiectivul proiectului: infiintarea unui centru de cultura prin restaurarea cladirii Postei Vechi.
 • valoarea proiectului: aproxim. 2,57 milioane Euro;
 • durata estimata: 44 luni;
 • cofinantare din partea Primariei: 2%  din suma cheltuielilor  eligibile;
 • lucrari: consolidare, arhitectura: refaceri de zidarie, finisaje interioare si exterioare, sarpanta si acoperis, lucrari de instalatii, dotari specifice – mobilier, echipamente adecvate activitatilor ce se vor desfasura,
 • amenajare functionala: restaurarea monumentului –amplasarea de spatii turistice si culturale noi, luandu-se in considerare amenajarea lui ca spatiu cultural – spatii de expunere si spatii pentru activitati de tip atelier pe teme traditionale: mestesuguri si obiceiuri locale; spatiile rezultate din refacerea compartimentarilor pe conturul lor istoric vor fi amenajate pentru a servi ca spatii expozitionale si activitati conexe; spatii destinate intrunirilor si manifestarilor cultural; spatii administrative (birouri), spatii tehnice);

   

  • ateliere: foto, video, impletituri din fibre care se gasesc in zona municipiului, picture, gravura, construire machete(barci, case, etc), tipografie, suveniruri;
 • suprafata totala a terenului: 482 mp;
 • aria construita: 195 mp;
 • aria desfasurata: 550 mp;

 

 


There is no ads to display, Please add some