Proiect cu finanțare REGIO pentru modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local – strada București și prel. București

Please enter banners and links.

Unul dintre proiectele cu finanțare europeană aflate în pregătire de către Primăria Municipiului Călărași este cel destinat reducerii emisiilor de carbon în municipiul Călărași  prin modernizarea  infrastructurii căilor de rulare a transportului public local-str. București și prelungirea București, acesta reprezentând componenta de infrastructura, una dintre cele trei componente necesare în vederea obținerii finanțării,  împreună cu cea a mijloacelor de transport și a sistemului de managementul traficului.

Durata estimată pentru realizarea documentației tehnice este sfârșitul lunii mai 2018. Această vizează lucrări de modernizare a căii de rulare, amenajarea trotuarelor (a zonelor pietonale) și spațiilor verzi situate de-a lungul străzii, sistem de colectare și scurgere a apelor pluviale (guri de scurgere), amenajarea unei benzi de circulație specială pentru transportul public, amenajarea stațiilor de autobuz pentru călători, mobilier urban, semnalizare rutieră verticală și orizontală.

Astfel, în directă concordanță cu asigurarea calității traficului urban, remedierea deficiențelor existențe are următoarele obiective:

 •        Asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne, de calitate care să ofere premisele utilizării transportului public;

 •        Asigurarea circulației fluente între importantele puncte de interes: cartiere de locuințe, spații comerciale, spații de agrement etc.;

 •        Dimensionarea capacității de circulație funcție de necesitățile de circulație;

 •        Asigurarea creșterii siguranței călătorilor și pietonilor, precum și reducerea numărului de accidente rutiere;

 •        Creșterea confortului în trafic, reducerea poluării și reducerea costurilor de întreținere și reparații.

În ceea ce privește asigurarea unei infrastructuri care să ofere  o trecere mai rapidă în intersecțiile semaforizare a vehiculelor de transport public – proiectul de față este corelat cu un alt proiect, cel care se adresează înființării unui sistem de management al traficului performant, aflat de asemenea, în pregătire. 


There is no ads to display, Please add some