Privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit Țara Copilăriei”

Please enter banners and links.

Municipiul Călărași a devenit miercuri, 15 mai, beneficiar al unui nou contract cu finanțare europeană nerambursabilă. Primarul municipiului Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin, a semnat contractul de finanțare al proiectului .”Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program Prelungit Țara Copilăriei”, finanțarea fiind oferită de Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligențe  a aenergiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor-Operațiunea B – Clădiri publice .

Valoarea totală a proiectului este de 3.656.311,97 lei (aproximativ 786.000 euro), cofinanțarea din bugetul local fiind de 2%.

Scopul proiectului este de creșterea performanței energetice a clădirii GPP Țara Copilăriei la nivelul energetic nZEB-„Nearly Zero Energy Building (clădiri eficiente energetic cu un consum de energie din surse fosile aproape zero) prin reabilitarea termică a anvelopei clădirii și instalațiilor din subsolul acesteia, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, intervenții la nivelul producției apei calde menajere (dotarea instalației pentru producerea apei calde menajere cu sistem de panouri solare și boiler bivalent; izolarea conductelor din centrală termică aferente distribuției apei calde menajere), înlocuirea corpurilor de iluminat de tip fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu consum redus, tip LED, asigurarea sălilor de lucru ”curate” și spațiilor îndelung aglomerate cu sisteme de ventilare cu aer proaspăt tratat prin recuperarea căldurii aerului viciat evacuate;, realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească min 75% energie regenerabila astfel încât consumul de energie primară și emisia specifică de gaze, echivalent CO2 să fie situate sub limitele maxime.

Durata de implementare a proiectului, de la semnarea contractului de finanțare, este de 34 de luni.

 

BIROUL DE PRESĂ


There is no ads to display, Please add some

About The Author