Primăria Municipiului Călărași – Administrația Cimitirelor Călărași – ANUNȚ

Please enter banners and links.

Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinerea permanentă locurilor concesionate şi a lucrărilor funerare existente pe teren, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

Pentru locurile care au perioada de concesionare expirată, sunt lăsate în părăsire mai mult de 2 ani dar nu sub perioada de 7 ani de la ultima înhumare efectuată pe acest loc, acestea pot fi confiscate şi concesionate altor persoane.

Toţi concesionarii locurilor de înhumare, inclusiv cei care sunt beneficiari de gratuitate în acordarea locului, au obligaţia de plată a taxei speciale anuale de întreţinere – salubrizare cimitire. Pentru restul taxelor se pot face scutiri, cu avizul favorabil al primarului, numai în caz de deces şi numai pentru persoanele sărace lipsite de o bază financiară şi materială de trai.

Este interzisă orice lucrare în afara perimetrului terenului concesionat.                                       
Administraţia Cimitirelor are dreptul de demolare a lucrării executate în afara perimetrului terenului şi nu are obligaţia de refacere a lucrării sau de plata despăgubirilor rezultate din demolare. Extinderea lucrării în afara spaţiului concesionat se face pe riscul şi cheltuiala concesionarului.

  Pentru efectuarea lucrărilor este interzisă depozitarea materialelor de construcţii de orice fel în cantităţi mai mari decât se consumă pe zi. Materialele vor fi aprovizionate periodic în cantităţi minime, astfel ca la sfârşitul programului de lucru să fie lichidate. Zilnic, terenul pe care s-au făcut lucrările pregătitoare se va lăsa curat, fără urme de mizerie.

 Transportul materialelor de construcţii în cimitir se poate face cu mijloace de transport auto cu masă proprie mai mică de 2 t., acestea circulând cu viteza maximă de 5 km/h. Accesul acestor autovehicule în cimitir se va face în urma avizului favorabil al conducerii administraţiei. Este interzisă staţionarea acestora mai mult decât este necesar pentru descărcare şi vor fi parcate în spaţiile special amenajate din afara cimitirului.

 Pământul rezultat din săpături, resturile de orice natură a operaţiilor de construcţii, va fi evacuat zilnic în afara perimetrului cimitirului, terenul folosit pentru depozitare se va lăsa curat la sfârşitul programului de lucru.

Este interzisă depozitarea de materiale de construcţii şi efectuarea de lucrări pregătitoare de construcţii pe morminte, sau pe locurile învecinate. Acestea se vor efectua pe spaţiile indicate de conducerea administraţiei. 


There is no ads to display, Please add some

About The Author