Primăria Călărași – ANUNT DE LICITAŢIE

Please enter banners and links.

08.06.2022

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria Municipiului Călărași, str. București, nr. 140 A, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242311005, fax 0242318574, e-mail office@primariacalarasi.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie concesionat: imobil – teren cu suprafața de 450 mp, situat în strada Grădiștea, nr. 57 A, carte funciară nr. 33791, lot 1 și imobil – teren cu suprafață de 450mp, situat în strada Grădiștea, nr. 57, carte funciară nr. 33796, lot 2, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul Municipiului Călărași, în vederea edificării unor locuințe. Concesionarea se va face conform OUG 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din data de 26.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.

3.2 Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Compartimentul Achiziții (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași,  Călărași,  str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

3.3 Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  50 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași. 

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 23.06.2022, ora 16:00.

4. Informații privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 01.07.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

5.  Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași,  Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.06.2022.

PRIMAR

Dulce Marius Grigore


There is no ads to display, Please add some

About The Author