Prevenirea incendiilor de miriști, stuf, tufărișuri și vegetație ierboasă și forestieră

Please enter banners and links.

Urmare adresei GNM CG nr.2343/GM/27-03-2014, înregistrată la Serviciul Comisariatului Județean Călărași cu nr.310/27-03-2014, referitoare la prevenirea incendiilor de miriști, stuf, tufărișuri și vegetație ierboasă și forestieră, având în vedere prevederile art. 94, alin. 1, lit n,- “Protecția mediului constituie o

obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop : nu ard miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, coroborat cu art. 96 art. 1 pct 9- Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 3 000 lei la 6000 lei, pentru persoane fizice și de la 25 000 lei la 50 000 lei, pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente de mediu și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență“ din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, în contextul evenimentelor care au avut loc în anii anteriori (arderi repetate ale miriștilor și a vegetației ierboase)sesizate de către Garda Națională de Mediu, vă solicitam sa inițiați intensificarea activității în scopul prevenirii nerespectării obligațiilor:

-proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasa, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență,

-deținătorilor cu orice titlu și suprafețelor de teren de a proteja flora și fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menținerii echilibrului ecologic și conservării biodiversității, precum și exploatării durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului înconjurător și

sănătății umane.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author