Plăţile de agro-mediu sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale

Please enter banners and links.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Călăraşi informează că, începând cu anul 2012 România implementează cerinţele legale în materie de gestionare (S.M.R.), după calendarul prezentat la art. 124 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

214 – Plăţi de agro-mediu

Plăţile de agro-mediu sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi răspund cererii din ce în ce mai mare a societăţii pentru servicii de mediu. De asemenea, încurajează fermierii şi alţi administratori de terenuri să deservească societatea ca întreg prin introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă, compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a peisajului şi caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului şi a diversităţii genetice.
Obiectiv specific:
Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural prin încurajarea utilizatorilor de terenuri să introducă sau să continue metodele de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, a biodiversităţii, apei, solului, peisajului rural.

Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis)

Obiectiv operaţional
Asigurarea unui management adecvat protecţiei terenurilor arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu. Tintă 2013: 200.000 ha de teren arabil sub angajament.

UAT-URI ELIGIBILE PACHET 7:
JUDEŢ UAT
CĂLĂRAŞI
Borcea, Călăraşi, Cuza Vodă, Dichiseni, Grădiştea, Jegălia, Modelu, Roseţi, Unirea

Cerinţe de management
Pachetul se aplică la nivel de parcelă agricolă utilizată ca teren arabil, bazându-se pe o un sistem de rotaţie a culturilor pe toată perioada de derulare a angajamentelor, dar şi pe un sistem de culturi succesive în anumiţi ani de angajament. Astfel, cultura principală pentru asigurarea obiectivelor pachetului (cea însămânţată pe timpul iernii), poate fi urmată de o altă cultură pe timpul verii, înfiinţarea culturii de toamnă fiind obligatorie în fiecare an în cadrul angajamentelor.
Cerinţele de management sunt următoarele:
 în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă,
 însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie,
 parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
 la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă de minim 5 % nerecoltată sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
 în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie,
 pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii,
 pesticidele şi fitostimulatorii (ingrăşămintele naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie;
 se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie – 15 martie;
 este interzisă folosirea metodelor de alungare şi/sau utilizarea otrăvurilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie;
 păsunatul este interzis în perioada începând cu 15 octombrie, până în 15 martie pe parcelele aflate sub angajament,
 este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.
Având în vedere cerinţa GAEC1: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”, pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, P7 se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil aparţinând unei ferme. Aşadar, luând în considerare că Bunele condiţii agricole şi de mediu sunt obligatorii pentru toate exploataţiile, indiferent de schema de plată solicitată, nu trebuie considerat că acolo unde există P7, GAEC 1 este parte componentă a acestuia (suprafaţa care face obiectul P7 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC 1).

A.P.I.A. C.J. Călăraşi
Responsabil Relaţii Publice şi Comunicare
Alina POPA

 


There is no ads to display, Please add some