Personalitatea Lunii – VIRGIL I. BĂRBAT – sociolog

Please enter banners and links.

Muzeul Dunării de Jos, instituție de cultură aflată în subordinea

Consiliului Județean Călărași, prezintă publicului în luna aprilie, în

cadrul proiectului ”Mari Personalități Călărășene”

Personalitatea Lunii – VIRGIL I. BĂRBAT – sociolog

S-a născut la 24 aprilie 1879 in comuna Rasa, județul Călărași. După

absolvirea liceului ”Nicolae Bălcescu” din Brăila, unde se stabiliseră

părinții săi, urmează cursurile Universității din Geneva, luându-și

licența, în 1905, în Științe sociale. Continuă apoi să frecventeze

diferite universități europene, între care Heidelberg și Leipzig, iar in

anul 1909 își ia doctoratul în filosofie la Berna, cu teza ”Nietzsche –

tendances et problemes”, publicată în 1911 la Zurich.

Acumulările din culturile germane, franceză, engleză și americană sunt

completate cu cunoașterea nernijlocită a realităților din aceste țări și

se vor dovedi benefice pentru scrierile sale, ca și pentru activitatea

de catedră.

Pregătirea și activitatea sa publicistică îl recomandă drept un reputat

specialist în sociologie, fapt care a determinat numirea sa ca

suplinitor al Catedrei de sociologie și etică la Facultatea de filosofie

și litere a Universității din Cluj, în anul 1921-1922.

Din anul următor, V. Bărbat devine titularul acestei catedre, pe care o

va onora cu competență și pasiune până la sfârșitul vieții (23 nov.

1931).

A fost prodecan între 1923-1924 şi decan între 1924-1927 la aceeaşi

facultate; membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei culturale

”Extensiunea universitară” şi în această calitate a fost delegat la

Congresul ”Asociaţiei Universitare pentru Educaţia Adulţilor”,

Cambridge, 1929; membru al ”The American Political Science Association”;

director al Căminului studenţesc ”Casa învăţătorilor” din Cluj (1931).

Opera sa este constituită dintr-o serie de lucrări, unele publicate în

timpul vietii (Imperialismul american. Doctrina lui Monroe; Exproprierea

culturii; Extensiunea Universitară; Premisele umane ale culturii

moderne; Dinamism cultural etc.), iar altele rămase în manuscris (Rudolf

Eucken, Istoria și viitorul civilizației; Posibilitățile organice ale

omenirii; Curs complet de sociologie generală; Curs complet de istoria

doctrinelor morale și politice; Curs de estetică).

În mod cu totul și cu totul nedrept, din motive neștiute sau nespuse,

sau, poate, doar pentru că suntem risipitori cu valorile naționale,

sociologul și filozoful Virgil Bărbat a fost uitat.

Anii de după sfârșitul ultimei conflagrații mondiale au indus o falsă

și, evident, nedreaptă uitare, au agresat vieți, au aruncat în derizoriu

valori, au scos din circuitul științific sau cultural autentice repere

naționale sau europene, au distrus, prin agresiuni și distrugeri fizice,

opere, biblioteci, manuscrise, lucrări încă nepublicate, artă vizuală

sau opere muzicale, toate neconforme cu ideologia epocii sau cu

gusturile celor ce erau puși să instrumenteze indicațiile de stat sau de

partid.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author