Perioada de depunere a dosarelor pentru acordarea ajutorului de încălzire

Please enter banners and links.

Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția de Asistență Socială, informează faptul că dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri) se depun începând cu 16.10.2017 la ghișeul Direcției de Asistență Socială, iar dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul  SPCTFL  Călărași, în fiecare zi lucrătoare între orele 8,30 -14,30.

Formularele de cerere se găsesc la ghișeele DAS, SPCTFL și P.M.C.

 

IMPORTANT:

 

1.       Adeverințele de venit  se eliberează la sediul D.A.S. în baza unei cereri, cu copie după actul de identitate al titularului și ale celorlalți membrii adulți.

2.       Pot fi descărcate de pe site-ul Direcției de Asistență Socială (www.das.primariacalarasi.ro, la secțiunea : Informații de interes public- Formulare tip și acte necesare), următoarele:

 -Cerere- Declarație pe propria  răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială;

 -Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și a ajutorului pentru încălzirea locuinței;

 – Actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire cu: gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri și sistem centralizat;

 – Cuantumurile pentru fiecare categorie de ajutor de încălzire.

 

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:

 

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici  sau egale cu 615 lei.

Familie – soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori reședința și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței;

Persoana singură – persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoana cu vârstă cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuiește și se gospodărește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

 

 

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 

Venituri nete lunare/

membru de familie

Gaze naturale

– Lei –

Lemne,Cărbuni și combustibili petrolieri

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

Compensare  procentuală a valorii efective a facturilor la energie termică

<155 lei

262

54

240

90%

155,1 lei-210 lei

190

48

216

80%

210,1 lei-260 lei

150

44

192

70%

260,1 lei-310 lei

120

39

168

60%

310,1 lei-355 lei

90

34

144

50%

355,1 lei-425 lei

70

30

120

40%

425,1 lei-480 lei

45

26

96

30%

480,1 lei-540 lei

35

20

72

20%

540,1 lei-615 lei

20

16

48 

10%

615,1 lei-786 lei

0

0

0

5%

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei/alocaţiei pentru susţinerea familiei:

 

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor-gospodăreşti.

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp. în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală .          

Bunuri mobile*

1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”.

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri /animale şi/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

 

Verificări și sancțiuni

 

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea  beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

 

Menționăm faptul că la nivelul Municipiului Călăraşi în sezonul rece noiembrie 2016 – martie 2017 situația acordării ajutoarelor de încălzire, s-a prezentat astfel:

–        Ajutor încălzire cu gaze naturale: în medie 581 beneficiari cu cuantum lunar stabilit la 9.040 lei.

–        Ajutor încălzire cu energie electrică:  în medie 32  beneficiari cu cuantum total  lunar stabilit la 5.304 lei .

–        Ajutor încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: în medie 52 beneficiari cu cuantum total lunar stabilit la 1.972 lei .

–        Ajutor încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii Legii 416/2001: în medie 138 beneficiari cu cuantum total lunar stabilit la 8.004 lei .

–        Ajutor încălzire sistem centralizat cu energie termică : în medie 34 beneficiari cu cuantum  total lunar stabilit la 1.972 lei.


There is no ads to display, Please add some