Lucrări pe drumurile județene DJ 402 Curcani-Măriuța și DJ 302 Belciugatele-Măriuța

Please enter banners and links.

Joi, 3 august 2017, ora 11:00, în Sala de ședințe a Consiliului Județean Călărași, va avea loc semnarea contractului de finanțare a proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 15+365”.

Proiectul va fi finanțat in cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”

Contractul va fi încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia, reprezentată prin dr.ing. Liviu MUȘAT – director, in calitate de Organism Intermediar Regional pentru P.O.R. 2014-2020 și Consiliul Județean Călărași, reprezentat prin ec. Vasile ILIUȚĂ – președinte, in calitate de beneficiar al finanțării.

Valoarea totală a proiectului este de 128.868.255,92 lei (aprox. 28,2 milioane euro), din care 125.788.430,89 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, diferența de 3.079.825,03 lei fiind contribuția beneficiarului în implementarea acestuia.

  • Durata de implementare a proiectului este de 47 de luni, prin intermediul acestuia urmând a fi modernizați si reabilitați 61,75 km. de drumuri județene, populația deservită de infrastructură de drumuri modernizata (DJ 402+DJ 302) fiind de 24.403 persoane.

Cele două drumuri județene DJ 402 si DJ 302, tranzitează 8 unități teritorial-administrative din județul Călărași (UAT oraș Fundulea si UAT comunele Curcani, Luica, Nana, Sărulesti, Sohatu, Tămădău Mare și Belciugatele), UAT-urile fiind partenere în proiect”, a precizat președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.

  • DJ 402 începe la km.0+000 la desprinderea din DN4 București – Oltenița, traversează comunele Curcani, Luica, Nana, Sarulesti (sat Solacolu), pana la nodul rutier cu autostrada A2(E81) in orașul Fundulea, se desfășoară in intravilanul localității Fundulea si se continua la desprinderea din DN3 in comuna Tămădău Mare, traversand ulterior satele Dârvari, Gostilele si Mariuta pana la limita judetului Ialomita, inainte de localitatea Hagesti)

DJ 302 începe la km.0+000 la desprinderea din DN3 București – Constanta in apropiere de localitatea Belciugatele, traversează comuna, prin satele Belciugatele si Măriuța, si se sfârșește la limita județului Ialomița, înainte de localitatea Drăgoești”, spune directorul Direcției de Dezvoltare din cadrul CJ Călărași, Daniel Ștefan.

De menționat faptul că în cadrul aceluiași program P.O.R. 2014-2020, Axa prioritara 6, județul Ialomița a depus spre finanțare proiectul de modernizare si reabilitare a sectoarelor de drum DJ 402 și DJ 302, aflate pe raza administrativ-teritorială a județului vecin.

Prin implementarea proiectului, se va stimula mobilitatea regională prin conectarea zonei de sud-vest a județului Călărași cu rețeaua TEN-T (autostrada A2(E81), cu posibilitatea conectării la sectorul de drum european E85, reprezentat prin DN2.


There is no ads to display, Please add some