Judeţul se pregăteşte să aibă un administrator public

Please enter banners and links.

– vicepreşedinţii de consiliu sunt pregătiţi să ascută creioane?

Conform unor surse de încredere la nivelul consiliului judeţean se doreşte înfiinţarea unui post de city manager sau administrator public, cum este el definit de Legea administraţiei publice locale. Legiuitorii au dorit ca prin înfiinţarea acestui post la nivelul comunelor, oraşelor, judeţelor să se profesionalizeze administraţia publică, iar resursele financiare, umane, etc. să fie folosite eficient. Nu credem că s-a realizat acest lucru în instituțiile care au angajat administratori publici, întrucât, indiferent cât de mari vor fi atribuţiile acestuia, el se află subordonat total conducătorului instituţiei. De altfel, această funcţie provine din sistemul administrativ anglo-saxon în timp ce legile româneşti, inclusiv cea a administraţiei publice locale sunt de inspiraţie franceză. Astfel, politicienii devin la câştigarea alegerilor factori de decizie în administraţie, ceea ce le conferă putere, pe care o folosesc inclusiv pentru câştigarea altui mandat. În acest caz putem vorbi de o cedare reală de putere, de un adevărat administrator public sau doar de un paravan? Conform legii, ocuparea postului de administrator public se face prin concurs, însă înfiinţarea lui se face prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul nostru. Tot consiliul judeţean decide în privinţa criteriilor, a procedurilor de angajare şi a atribuţiilor acestuia, dar la propunerea preşedintelui de consiliu. Însă, administratorul public va fi numit şi eliberat din funcţie de preşedintele consiliului judeţean, care-i poate delega şi calitatea de ordonator principal de credite(n.r. poate, până la o anumită sumă). Administratorul public poate avea un rol important în consiliul judeţean întrucât legea spune că în baza unui contract de management el poate conduce aparatul de specialitate şi serviciile din subordinea consiliului. Astfel, putem observa că acesta poate deveni un personaj mai influent chiar decât vicepreşedinţii de consiliu judeţean, care ar putea ascuţi cu succes creioane, dacă le vor fi luate atribuţiile administrative. E adevărat, vor avea mai mult timp pentru a se apleca asupra “politicilor publice”. Mai mult, sunt şanse mari ca administratorul public să-i depăşească la salariu( de alte “bonusuri” nu mai vorbim) pe vicepreşedinţi. Tot conform legii, el va avea un salariu cuprins între salariul de bază al secretarului Tudone şi indemnizaţia preşedintele Răducu Filipescu, stabilit de acesta din urmă, prin dispoziţie. Unul din cei doi vicepreşedinţi, Ştefan Ion, de la PSD,(n.r. Bogdan Georgescu este în SUA şi nu am vrut să-l punem la plată) spune că există la „nivel de intenţie” posibilitatea angajării unui administrator public, dar că nu ne poate da mai multe amănunte, întrucât nu s-a discutat nimic. În principiu, spune Ştefan, nu are nimic împotriva angajării unui administrator, dar are obiecţii în ceea ce priveşte atribuţiile sale. În opinia sa, administratorul public, indiferent de atribuţii, va răspunde în faţa consiliului. Îl contrazicem pe vicepreşedintele Ştefan şi cităm din lucrarea “ADMINISTRATORUL PUBLIC ÎN SISTEMUL ADMINISTRATIV ROMÂNESC” de Dan BALICA, Masterand, Departamentul de Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca:” De aici decurg la rândul lor alte diferenţe precum faptul că evaluarea în cazul city managerului se face de consiliu, în cazul administratorului se face de către primar, în calitate de superior ierarhic. O altă consecinţă este că în cazul managerului american stabilitatea în funcţie depinde direct de voinţa deliberativului local, în timp ce în cazul managerului românesc stabilitatea acestuia în funcție depinde în primul rând de relaţia cu primarul, consiliul putând indirect influenţa menţinerea sau nu a acestuia în funcţie, prin presiunile pe care le poate exercita asupra primarului. Din cele anterior menţionate derivă şi faptul că administratorul public nu este obligat să se consulte cu deliberativul în activitatea sa, în timp ce o astfel de obligaţie există pentru city manager. Din aceste raţiuni consider că datorită prevederilor legale, relaţia administratorului cu consiliul este inferioară ca importanţă formală relaţiei pe care city managerul o are cu deliberativul în cazul american.” Prin urmare este extrem de important ce votează consilierii în şedinţa în care decide angajarea administratorului public. Şi, ca toate să fie bune şi frumoase în cadrul consiliului judeţean deja se pregăteşte şi se antifonează un birou pentru administratorul public, singurul nume vehiculat pentru a-l ocupa, evident prin concurs, fiind cel al lui Sorin Vasilescu, actual director în consiliul judeţean. Nu numai la nivelul judeţului nostru aleşii dau în pinteni pentru angajarea unui administrator public pentru a-şi delega atribuţiile şi cu această ocazie responsabilităţile. Să fie, oare, de vină intensificarea activităţii DNA? 


There is no ads to display, Please add some

About The Author