Interpelare Dumitru Coarnă – Examenul pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Județul Călărași, sesiunea 2021

Please enter banners and links.

10.01.2022

Domnule Ministru,

Vă supunem atenției următoarele cazuri, sesizate de cadre didactice, candidați la examenul pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Călărași, sesiunea 2021, organizat în temeiul Ordinului 4597/2021: 1.Cazul doamnei Andrei Cecilia, profesor-titular la catedra de istorie, Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești, din județul Călărași, gradul didactic I, profesor I, absolventă a Universității București, Facultatea de Istorie, membru CNEME și CPEECN, cu 25 de ani vechime în învățământ și singurul candidat pentru ocuparea funcției de director la această școală. Candidatul a formulat o sesizare cu privire la nerespectarea de către Comisia de interviu a procedurii de desfășurare a probei de interviu (proba ce a avut loc în data de 03.12.2021 la sediul Inspectoratului Județean B/PSD/379/13.12.2021 Școlar Călărași), care a condus la depunctarea sa, Andrei Cecilia fiind punctată cu 6,33 puncte iar în urma anulării a două note a fost respinsă. În concret, proba cu interviu a constat în verificarea candidatului cu privire la următoarele probleme: 1. prezentarea strategiei de dezvoltare instituțională (punctaj maxim de 5 puncte); 2. abilități de rezolvare a situației problemă (punctaj maxim de 3 puncte); 3. competențe digitale, pe bază de utilizare a calculatorului (punctaj maxim de 2 puncte); Andrei Cecilia susține că a fost depunctată la problema legată de prezentarea strategiei de dezvoltare instituțională și la problema legată de competența digitală. În ceea ce privește prezentarea strategiei de dezvoltare instituțională, la indicatorul reprezentând Misiune (Anexa 1 la Procedură ), președintele comisiei de interviu i-a reproșat verbal că a formulat indicatorul “misiune”, deși era obligată a avea în vedere o “deviză”, cu toate că în Procedură (Anexa 1) se arată cu claritate că la acest indicator candidatul trebuia să aibă în vedere formularea “Misiunii”, nicidecum a unei “Devize”. În cadrul analizei indicatorului “realizarea unei analize corecte tip SWOT”(Amenințări), președintele comisiei de evaluare a contestat concluzia candidatului conform căreia eficiența sistemului de învățământ este afectată și de factori externi sistemului (precum pandemia de COVID care a impus restricții ale activității didactice, educația complementară din familie și societate a elevilor, factori externi care decredibilizează unitatea de învățământ și calitatea procesului de învățământ). Președintele comisiei a opinat că eficiența sistemului de învățământ este afectată exclusiv de calitatea factorului uman din corpul didactic. În cadrul analizei obiectivului “identificarea de soluții pentru realizarea obiectivelor propuse …(Anexa 1)”, președintele comisiei de evaluare a contestat teza doamnei Andrei, în sensul că directorul instituției de învățământ nu ar putea să monitorizeze /evalueze activitățile planificate în planul de operaționalizare al Obiectivului strategic propus de aceasta din cadrul strategiei de dezvoltare instituțională și că este nevoie de un cadru didactic responsabil cu abordarea inter și transdisciplinară a programei pentru susținerea Evaluării Naționale, cu toate că în lucrarea Management Educațional Modul 7 (POSDRU, pg. 12) se arată că directorul are funcție managerială, în considerarea căreia realizează “control/evaluare” – verificare ritmică a sarcinilor/activităților. În acest context un alt membru al comisiei de evaluare a arătat că refuză analiza înscrisului redactat de candidat cu privire la strategia de dezvoltare, invocând că nu îi este accesibil din punct de vedere intelectual înscrisul prin forma de prezentare. Andrei Cecilia mai susține că reprezentantul Consiliului Local, secretarul UAT-ului Plătărești, funcționar public, a avut o atitudine ofensatoare la adresa sa, criticând-i atât activitatea didactică cât și activitatea de consilier local în cele trei mandate deținute anterior. Candidatul menționează că aceeași persoană, în septembrie 2021, fiind reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație, i-a acordat neîntemeiat calificativul ,,Satisfăcător” întocmai pentru a nu participa la acest concurs. În 2016 acesta a făcut parte din comisia de examen pentru ocuparea funcției de director în care Andrei Cecilia a fost descalificată la proba de evaluare a CV-ului, fiind favorizată contracandidata sa care nu îndeplinea nici condițiile de înscriere la examen ( nu deținea diploma de licență). În luna noiembrie 2021, printr-o adresă, doamna Andrei a atras atenția Comisiei județene asupra acestui fapt prezentând și dovezi, însă nu s-a luat în considerare demersul său, fiind evaluată cu nota 4. În ceea ce privește evaluarea prestației candidatului în cadrul probei de competență digitală, aceasta susține că a fost în imposibilitate fizică de a finaliza proba, întrucât logistica pusă la dispoziție a fost improprie realizării activității impuse, accesul la adresa de email (cea impusă a fi folosită de comisia de evaluare) era condiționată de uzul telefonului personal, pe bază de cod de acces transmis prin SMS de firma de hosting, fiindu-i permis accesul la telefonul personal cu puțin înainte de expirarea timpului alocat pentru proba respectivă. Raportat la testarea abilităților de utilizare a programului Excel, candidatul consideră că sarcinile solicitate erau disproporționate față de timpul alocat, acestea fiind foarte greu de realizat în 15 minute în condiții normale de lucru, de către un informatician pe un dispozitiv actualizat la cerințele cotidiene, în plus sarcinile solicitate nu se regăseau în Metodologia și Procedura de examinare. În ce privește transparența tragerii la sorți, Andrei Cecilia susține că a existat un singur bilet pe care îl putea extrage și care cuprindea sarcinile impuse ei, fiind privată de aceeași șansă de a alege, în comparație cu ceilalți colegi candidați care au avut posibilitatea tragerii la sorți din 2-3 bilete. Pentru toate aceste considerente Andrei Cecilia a solicitat reluarea probei de susținere a competenței digitale și reanalizarea evaluării sale în Comisia de monitorizare și coordonare a concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct. 2. Cazul doamnei Iosif Elena, învățător titular la Școala Gimnazială Nr.1 Jegălia, din județul Călărași, cu Gradul didactic I și peste 18 ani vechime în învățământ, candidat la concursul de ocupare a funcției de director din 15.10.2021. La proba scrisă a concursului de ocupare a funcției de director din 15 octombrie 2021, candidatul Iosif Elena a obținut nota 8,40. A solicitat ISJ-ului înlocuirea din comisia de interviu a colegei sale Paraschiv Lenuța pe motiv că se află în conflict, având suspiciunea că o va avantaja pe doamna director în funcție întrucât sunt prietene apropiate ( în 2015 directorul din acea perioadă, Tudor Victor și-a dat demisia, ISJ Călărași a numit un alt director-Tărtăreanu Adriana Steluța). În spațiul public au apărut imagini compromițătoare cu doamna Tărtăreanu, fotografii care au afectat în mod negativ imaginea școlii, astfel încât postul de director a fost eliberat din nou, fiind emisă decizia de numire în funcție a doamnei Dumitru Cornelia Cristina. Cererea de înlocuire a doamnei Paraschiv din comisia de interviu nu numai că nu a fost aprobată, dar a fost trimisă pe email-ul Școlii Gimnaziale Jegălia și ulterior, direcționată candidatului Iosif Elena. Un alt aspect ce vizează nerespectarea procedurii îl reprezintă inversarea ordinii de susținere a probei de interviu. Candidatul Iosif a fost programat să susțină proba pe data de 15.11.2021, la ora 9:00, iar directorul în funcție Dumitru la 10:00, nefiind respectată ordinea alfabetică. La proba interviu Iosif Elena a fost declarată ,,respins", cu nota 6. Iosif Elena susține că doamna Paraschiv beneficiază de acordarea, an de an, a unor ore suplinite de muzică/ desen și de plata unor ore remediale neefectuate ( pe luna aprilie ) din cadrul programului pilot ,, Școala după școală. Raportat la cele prezentate vă solicităm să faceți verificări privind: 1.Modul în care s-a desfășurat examinarea doamnei Andrei Cecilia, profesor-titular la catedra de istorie la Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești, din județul Călărași, gradul didactic I, profesor I, absolventă a Universității București, Facultatea de Istorie, cu 25 de ani vechime în învățământ și singurul candidat pentru ocuparea funcției de director la această școală. 2.Procedura și criteriile care au stat la baza depunctării profesorului Andrei Cecilia, titular la catedra de istorie la Școala Gimnazială nr. 1 Plătărești, din județul Călărași. 3. Modul în care a fost examinată Iosif Elena, învățător titular la Școala Gimnazială Nr.1 Jegălia, din județul Călărași, cu gradul didactic I și peste 18 ani vechime în învățământ, candidat la concursul de ocupare a funcției de director din 15.10.2021. 4. Procedura și criteriile care au stat la baza depunctării profesorului Iosif Elena, titular la Școala Gimnazială nr. 1 Jegălia, din județul Călărași. Așteptăm să ne comunicați un răspuns și măsurile luate în virtutea prerogativelor funcției pe care o dețineți. Solicităm ca răspunsul să ne fie transmis în scris și oral.


There is no ads to display, Please add some

About The Author