Informare privind lucrările la reţelele de distribuţie a apei şi la sistemul de canalizare din municipiul Călăraşi

Please enter banners and links.

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatea Lumina-03Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă, cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu, pentru proiectul « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi », Cod proiect  nr. CCI 2007 RO 161 PR 003,  din cadrul căruia face parte contractul prin care au fost reluate lucrările la obiectivul de investitii «Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi», informează locuitorii municipiului Călăraşi, asupra stadiului lucrărilor aferente contractului sus menţionat, după cum urmează:

 

  1. Au fost  finalizate lucrările (inclusiv readucere carosabil la starea iniţială) pe  străzile Macului, Digului, Mihai Viteazu, Muşeţelului, Aleea Canal, Panduri, Prelungirea Panduri, Luceafărului şi Prelungirea Pescăruş.
  2. În data de 05.10.2015 au fost începute lucrările pe strada I.H. Rădulescu (pe tronsonul Viitor- B-dul Republicii), în data de 12.10.2015 se vor începe lucrările pe strada Bărăganului, iar începând cu 20.10.2015, pe străzile Bucureşti şi Bulevardul Republicii, precum şi Zona blocuri Modelu.
  3.  Pentru restul lucrărilor aferente contractului, aflate în diferite faze de execuţie (construcţie, execuţie branşamente şi racorduri, construcţie cămine de vane şi de monitorizare, refacerea sistemului rutier etc.),  se depun toate eforturile necesare în vederea finalizării acestora, în cel mai scurt termen posibil, astfel încât străzile afectate de lucrări să fie complet şi corespunzător refăcute.

 

ECOAQUA S.A. Călăraşi le mulţumeşte cetăţenilor municipiului Călăraşi pentru înţelegerea manifestată şi îşi exprimă regretul pentru inconvenientele de orice natura cauzate prin execuţia lucrărilor.

Pentru solicitarea de informaţii suplimentare, formularea de sesizări ori alte tipuri de cereri cu privire la lucrările executate ori la activitatea societăţii, ECOAQUA S.A. Călăraşi pune la dispoziţia cetăţenilor linia telefonică a Dispeceratului ECOAQUA S.A. Călăraşi – 0242 313 720, program de funcţionare non-stop.


There is no ads to display, Please add some