În atenția solicitanților de teren– privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Please enter banners and links.

În atenția solicitanților de teren– privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală – conform prevederilor Legii nr.15/2003. Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală și prevederile  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 109 din 30.07.2020,  Anexa nr. 5,  privind Actele justificative privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în municipiul Călărași, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de teren până la data de 21 AUGUST 2020.

Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare puteți obține la adresa de internet https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/biroul-fond-funciar-registrul-agricol-si-cadastru/anunturi-reg-agricol-si-cadastru.

PREȘEDINTE,

Viorel IVANCIU


There is no ads to display, Please add some

About The Author