Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, obligatoriu începând cu data de 1 februarie

Please enter banners and links.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Călăraşi aduce la cunoştinţa contribuabililor că, prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 au fost aduse modificări sistemului de impozitare a microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2013.
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
– realizează venituri, altele decât cele din domeniul bancar, al asigurărilor si reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia intermedierilor, si în domeniul jocurilor de noroc, al consultanţei şi managementului;
– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul in lei a 65.000 euro;
– capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu.
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit sunt obligaţi la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, daca îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus. Atenţie ! Condiţia referitoare la numărul de salariaţi a fost abrogata in noua forma a legii.
O persoana juridica romana care este nou – înfiinţată este obligată sa plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, daca condiţia referitoare la capitalul social este îndeplinită la data înregistrării in registrul comerţului.
Microîntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului in care nu mai îndeplinesc una dintre condiţii.
Nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice romane care:
a) desfăşoară activităţi in domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor si reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere intre domenii;
c) desfăşoară activităţi in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.

Persoanele juridice romane care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pana la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
Ca regula tranzitorie pentru anul 2013, persoanele juridice romane plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus, sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pana la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplică asupra veniturilor din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
d) veniturile din subvenţii de exploatare;
e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro.
Daca in cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul in care s-a depăşit limita prevăzută mai sus. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pana la sfârşitul perioadei de raportare, şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.
In mod special, pentru contribuabilii care aplica sistemul de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, limita de 65.000 euro se recalculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013 .

Termenele de declarare a menţiunilor
Persoanele juridice romane plătitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu menţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale.


There is no ads to display, Please add some