HOTARARE privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi

Please enter banners and links.

HOTARARE

privind repartizareasumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2019

 

            Consiliul Judetean Calarasi intrunit in sedinta extraordinara din data de 13.11.2019,

            Avand in vedere:

– referatul de aprobare nr.18979/08.11.2019 alPresedinteluiConsiliuluiJudeteanCalarasi la proiectul de hotarare privind repartizareasumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2019;

– adresele cu nr. 25520/21.10.2019 si e-mail fara nr. a  Unitatii Administrativ-teritoriale Municipiul Oltenita, inregistrate la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17117/04.10.2019 sinr. 18041/24.10.2019  ;

– adresa nr. 7702/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Orasul Lehliu Gara, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17116 din aceeasi data;

– adresa nr. 3296/03.04.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Al. Odobescu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17046/03.10.2019;

– adresa nr. 5678/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Belciugatele, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17119 din aceeasi data;

– adresa nr. 5109/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Borcea, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17125 din aceeasi data;

– adresa nr. 2873/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Cascioarele, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17133/07.10.2019;

– adresa nr. 5665/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Chirnogi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17094/din aceeasi data;

– adresa nr. 5793/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Ciocanesti, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17049 din aceeasi data;

– adresa faranr. a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Crivat, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17121/04.10.2019;

– adresa faranr. a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Curcani, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17114/04.10.2019;

– adresa nr. 5016/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Cuza Voda, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17070 din aceeasi data;

– adresa nr. 3734/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Dichiseni, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17128 din aceeasi data;

– adresa nr. 4791/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Dorobantu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17088 din aceeasi data;

– adresafara nr. transmisa prin e-mail a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Dragalina, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17078/04.10.2019;

– adresa nr. 4595/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Dragos-Voda, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17059 din aceeasi data;

– adresa nr. 510/2/08.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Frasinet, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17374/10.10.2019;

– adresa nr. 4093/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Frumusani, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17106/04.10.2019;

– adresa nr. 8071/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Fundeni, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17041 din aceeasi data;

– adresa nr. 5750/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Galbinasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17072/04.10.2019;

– adresa nr. 8496/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Gradistea, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17050 din aceleasi date;

– adresa nr. 3152/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Gurbanesti, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17052 din aceeasi data;

– adresa nr. 3980/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Independenta, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17047 din aceleasi date;

– adresa nr. 533/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Jegalia, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17130 din aceeasi data;

– adresa nr. 3163/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Luica, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17112 din aceeasi data;

– adresa nr. 5351/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Lupsanu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17051 din aceeasi data;

– adresa nr. 5514/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Manastirea, inregistrate la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17054din aceeasi data;

– adresele nr. 4222/04.10.2019 si 4338/11.10.2019 aleUnitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Mitreni, inregistrate la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17113 din aceeasi data si 17494/14.10.2019;

– adresa faranr. transmisa prin e-mail a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Modelu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17118/04.10.2019;

– adresele nr. 3882/04.10.2019 si nr. 2912/02.10.2019 aleUnitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Nana, inregistrate la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17115 din aceeasi data si nr. 16935din aceeasi data;

– adresa nr. 9249/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Perisoru, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17111 din aceeasi data;

– adresa nr. 5243/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Plataresti, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17042 din aceeasi data;

– adresa nr. 6294/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Radovanu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17120din aceeasi data;

– adresa nr. 295/07.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Roseti, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17204din aceeasi data;

– adresa nr. 676/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Sarulesti, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17053 din aceeasi data;

– adresa faranr. transmisa prin e-mail a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Sohatu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17061/03.10.2019;

– adresa nr. 3493/13.08.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Spantov, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17048/03.10.2019;

– adresa nr. 5607/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Soldanu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17069/04.10.2019;

– adresa nr. 5031/16.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Stefan cel Mare, inregistrate la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17673 din aceeasi data;

– adresa nr. 2507/07.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Stefan Voda, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17211 din aceeasi data;

– adresa nr. 3982/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Tamadau Mare, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17058 din aceeasi data;

– adresele nr. 5103/04.10.2019 si nr. 5389/22.10.2019 aleUnitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Ulmeni, inregistrate la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17126 din aceeasi data si nr.17916 din aceeasi data;

– adresa nr. 3250/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Ulmu, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17089 din aceeasi data;

– adresa nr. 4124/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Unirea, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17124 din aceeasi data;

– adresa nr. 3836/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Valea Argovei, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17090/04.10.2019;

– adresa nr. 4677/03.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vasilati, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17060 din aceeasi data;

– adresa nr. 3000/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vilcelele, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17077 din aceeasi data;

– adresa nr. 6213/04.10.2019 a Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Vlad Tepes, inregistrata la Consiliul JudeteanCalarasi sub nr. 17068din aceeasi data.

-prevederile art.6  alin.(2)  din Legea nr. 50/2019a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr.58/2019 privind repartizareasumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2019

– prevederile art.173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 182 alin. (1) din din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobarepartizareasumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2019, in valoare de 15.135 mii lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2DirectiaEconomica va  duce la indeplinireprevederileprezenteihotarari.

Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

 

PRESEDINTE,

ec. Vasile ILIUTA

 

 

  AVIZEAZA, 

                                                                                                                SECRETARUL GENERAL

                                                                                                                        AL JUDETULUI,

                                                                                                                              Emil MUSAT

 

Nr. ____

Adoptata la Calarasi

Astazi__.11.2019

Intocmit, redactat,

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. Paraschiva MURESANU

 

 

Consiliului Judetean Calarasi

Presedinte

     Nr. 18979/08.11.2019

 

Referat de aprobare

privind repartizareasumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2019

Potrivit art.6 alin.(2) din din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează 15% la bugetul local al județului, 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit, 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor si o cota de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat.

Aceasta din urma cota se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare.

Prin Hotararea nr.58/2019 privind repartizareasumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la nivelul Judetului Calarasi, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2019, s-a repartizat, in luna aprilie a acestui an suma de 13.357 mii lei.

Prin promovarea acestui proiect de hotarare doresc ca diferenta de 15.135 mii lei, pana la concurenta sumei de 28.492, sa fie repartizata unitatilor administrativ-teritoriala din judetulCalarasi, potrivit prevederilor art.6  alin.(2)  din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

In calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 182alin. (2) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale art. 48 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului acestuia.

Presedinte,

ec.Vasile ILIUTA

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

 

Anexa

 

 

 

 

 

 

la Hotararea nr.     din 13.11.2019

 

 

 

Repartizarea sumelor din fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean Calarasi, in procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat, in anul 2019

 

 

 

 

ACTUALA

 – mii lei –

 

 

 

Nr.Crt.

UNITATEA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Cofinantare proiecte FEN si programe locale

Reparatii scoli

Racord en. electica

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

5

6

 

 

 

TOTAL JUDET

13,930

605

600

15,135

 

 

 

1

CALARASI

0

 

 

0

 

 

 

2

OLTENITA

0

 

 

0

 

 

 

3

BUDESTI

0

 

 

0

 

 

 

4

FUNDULEA

0

 

 

0

 

 

 

5

LEHLIU-GARA

0

 

 

0

 

 

 

6

ALEXANDRU ODOBESCU

400

 

 

400

 

 

 

7

BELCIUGATELE

350

 

 

350

 

 

 

8

BORCEA

200

 

 

200

 

 

 

9

CASCIOARELE

300

 

 

300

 

 

 

10

CHIRNOGI

200

 

 

200

 

 

 

11

CHISELET

300

 

 

300

 

 

 

12

CIOCANESTI

330

 

 

330

 

 

 

13

CRIVAT

300

 

 

300

 

 

 

14

CURCANI

400

 

 

400

 

 

 

15

CUZA VODA

240

 

 

240

 

 

 

16

DICHISENI

300

 

 

300

 

 

 

17

DOR MARUNT

300

 

 

300

 

 

 

18

DOROBANTU

400

 

 

400

 

 

 

19

DRAGALINA

400

 

 

400

 

 

 

20

DRAGOS VODA

300

 

 

300

 

 

 

21

FRASINET

100

100

 

200

 

 

 

22

FRUMUSANI

300

 

 

300

 

 

 

23

FUNDENI

150

 

 

150

 

 

 

24

GALBINASI

246

200

 

446

 

 

 

25

GRADISTEA

450

 

 

450

 

 

 

26

GURBANESTI

250

 

 

250

 

 

 

27

ILEANA

130

 

 

130

 

 

 

28

INDEPENDENTA

400

 

 

400

 

 

 

29

JEGALIA

400

 

 

400

 

 

 

30

LEHLIU

150

 

 

150

 

 

 

31

LUICA

300

 

 

300

 

 

 

32

LUPSANU

150

 

 

150

 

 

 

33

MANASTIREA

400

 

 

400

 

 

 

34

MITRENI

566

 

 

566

 

 

 

35

MODELU

570

 

 

570

 

 

 

36

NANA

246

105

 

351

 

 

 

37

NICOLAE BALCESCU

246

100

 

346

 

 

 

38

PERISORU

150

 

 

150

 

 

 

39

PLATARESTI

300

 

 

300

 

 

 

40

RADOVANU

300

 

 

300

 

 

 

41

ROSETI

150

 

 

150

 

 

 

42

SARULESTI

150

 

 

150

 

 

 

43

SOHATU

150

 

 

150

 

 

 

44

SOLDANU

400

 

 

400

 

 

 

45

SPANTOV

350

 

300

650

 

 

 

46

STEFAN CEL MARE

150

 

 

150

 

 

 

47

STEFAN VODA

50

100

300

450

 

 

 

48

TAMADAU MARE

150

 

 

150

 

 

 

49

ULMENI

300

 

 

300

 

 

 

50

ULMU

306

 

 

306

 

 

 

51

UNIREA

150

 

 

150

 

 

 

52

VALCELELE

250

 

 

250

 

 

 

53

VALEA ARGOVEI

300

 

 

300

 

 

 

54

VASILATI

150

 

 

150

 

 

 

55

VLAD TEPES

400

 

 

400

 

 

 

Presedinte,

 

 

 

ec. Vasile ILIUTA

 

 

 

 

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author