DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

 

              În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia      publică locală, republicată:

DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară,miercuri,27.03.2019, ora 16.30,în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHIRIŢĂ ALEXANDRU şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local.
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei CIULINARU DENISA CARMEN şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local
 3. Proiect de hotărâre privindaprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în Dosarul nr. 241/116/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti referitor la acţiunea reclamantei S.C. ALI TRANS COM S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privindaprobarea cererii de chemare în judecată şi a celorlalte cereri ce vor fi formulate în cauza ce urmează a fi înregistrată la Judecătoria Călăraşi împotriva pârâtei S.C. SidercaS.A., aflată în procedura falimentului.
 5. Proiect de hotărâre privindschimbarea denumirii de strada ,,gen Constantin Ştefănescu” în strada ,,George Naghi”, unui acces auto şi pietonal situat în municipiul Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre pentruaprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de călători, a modalităţii de gestiune şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân şi unităţile administrativ teritoriale învecinate privind prestarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân precum şi tarifele practicate în desfăşurarea activităţilor specifice.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 232/19.12.2018 pentru aprobarea procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul municipiului Călăraşi pentru proiecte finanţate în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.
 9. Proiect de hotărâre privind suplimentarea alocaţiei de hrană a beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Antim Ivireanul” Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sf. Antim Ivireanul” Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din municipiul Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi, a suprafeţei de 1493 mp teren neproductiv, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, cuprins între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN3, şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Călăraşi în domeniul public al judeţului Călăraşi a imobilului teren în suprafaţă de 1493 mp (teren neproductiv), situat în municipiul Călăraşi, cuprins între Braţul Borcea şi pădurea adiacentă DN3 precum şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Călăraşi.
 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a serviciului pentru realizare,administrare, întreținere şi exploatare a sistemelor de canalizații subterane pentru rețelele de comunicații prin cablu  în municipiul Călărași.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local pe perioada 01.04.2019 – 30.06.2019.
 17. Diverse

Primar, Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author