DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 28.06.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reţea canalizare menajeră şi pluvială Cartier Măgureni” din Municipiul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reţea canalizare pluvială strada Locomotivei” din Municipiul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare strada Griviţa” din Municipiul Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafaţă de 358 mp, în favoarea doamnei LUŢĂ SANDA.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi, în anul şcolar 2018/2019.
 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 205232 mp, situat în municipiul Călăraşi, Zona Canalului Jirlău (luciu de apă şi teren riveran luciului de apă Zona Tenaris), în 2 loturi.
 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Ştirbei – Vodă, nr. 16B, în suprafaţă de 450 mp, în favoarea domnului RUPA FLORIN.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii zonei care urmează a fi amenajată pentru desfăşurarea activităţii de picnic pe teritoriul administrativ al municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului (teren) în suprafaţă de 912 mp situat în municipiul Călăraşi, zona FNC, strada Violonist Ion Voicu, nr. 30, lot C11.
 10. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 28850 înscris în CF 28850 – UAT Călăraşi şi a imobilului cu nr. cadastral 28851 înscris în CF 28851 – UAT Călăraşi, situate în municipiul Călăraşi, aleea Dumbrava Minunată, nr. 4.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,Casa Dumitru Bâzu”, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Eroii Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 38, judeţul Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de ,,Aleea Teilor”, străzii situate în Complexul ANL 1 din municipiul Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării şi atribuirii în folosinţă gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călăraşi cu destinaţia de construire locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.07.2018 – 30.09.2018.
 15. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Călăraşi cu Federaţia Română de Fotbal, în vederea construirii unui teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament.
 16. Diverse.

                                                Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin


There is no ads to display, Please add some

About The Author