DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:                                                   

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 25.05.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ansamblu galerii comerciale, supermarket, spălătorie auto, amenajări exterioare, accesuri, pilon publicitar, împrejmuire”, situat în municipiul Călăraşi, strada Rocada, nr. 83.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţinerea funcţiuni ID – (zona unităţi industriale şi depozitare) şi construire platformă şi şopron pentru imobilul cu nr. cadastral 21152 amplasament strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, nr. cadastral 21152 şi nr. cadastral 22163”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ,,Ridicare interdicţie de construire prevăzută prin P.U.G. cu menţiunea funcţiuni ID – (zona unităţi industriale şi depozitare) nr. cadastral 21162”, situat în strada Prelungirea Bucureşti, nr. 162, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat în municipiul Călăraşi, desfăşurarea comerţului stradal şi modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării.
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de patru locuinţe sociale persoanelor aflate în lista de prioritate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318/2022.
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilelor situate în municipiul Călărași, Varianta Nord, având NC 24181, NC 24182, NC 24183, NC 24184 și NC 24185.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Bulevardul Sculptor Pavel Mercea, nr. 8, în suprafaţă de 396 mp, având numărul cadastral 23450, în vederea edificării unei locuinţe.
 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, Bulevardul Sculptor Pavel Mercea, nr. 8, în suprafaţă de 396 mp, având numărul cadastral 23450, în vederea edificării unei locuinţe.
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Vasile Culică, nr. 22, carte funciară nr. 27264, tarlaua65, parcela 14/3, în suprafaţă de 417 mp, în favoarea domnului Deacu Emil.
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Corneliu Pantilie, nr. 9, în suprafaţă de 274 mp, carte funciară nr. 23842, în favoarea doamnei Dumitru (Amzaru) Marylena.
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Corneliu Pantilie, nr. 11, în suprafaţă de 274 mp, carte funciară nr. 23841, în favoarea doamnei Bouros (Amzaru) Alina Adriana.
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Preot Ionescu Alexandru, nr. 16, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23428, în favoarea doamnei Stoica Mirela Sabrina.
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Avocat Aurel Elefterescu, nr. 13, în suprafaţă de 400 mp, carte funciară nr. 23411, în favoarea doamnei Moldoveanu Laura Elena şi domnului Moldoveanu Florinel Georgică.
 17. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 310.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2023.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf „Victoria”,  B-dul 1 Mai (Parc Central), municipiul Călărași, județul Călărași”
 20. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf „Victoria”, B-dul 1 Mai (Parc Central), municipiul Călărași, județul Călărași”.
 21. Diverse.

 


There is no ads to display, Please add some