DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară miercuri, 09.02.2022

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 09.02.2022, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 5.748.846,46 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021, în exerciţiul bugetar 2022, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025.

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author