DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară de îndată

Please enter banners and links.

Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 39, alin. 2, 4 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

           Având în vedere:

– adresele înaintate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”  în vederea convocării în cel mai scurt timp a ședinței AGA ECOMANAGEMENT SALUBRIS; 

 

 

DISPUNE:

 

          Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, joi, 14.06.2018, ora 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Marian în vederea exercitării atribuţiilor municipiului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”.

 

 

Primar,

            Drăgulin Daniel Ştefan

 

 

 

 

Nr. 973                                                                               Vizat pentru legalitate,

Emisă la Călăraşi                                                              Secretarul municipiului,

Astăzi, 13.06.2018                                                             Cs. jr. Sârbu Mărgărit                                     

 


There is no ads to display, Please add some