DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară convocată de îndată

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

              În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 4, şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

            Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, marți, 03.03.2020, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/10.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul: „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”.
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 128/25.07.2018 privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”.
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 129/25.07.2018 de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI pentru proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020.
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/10.09.2019 de aprobarea a proiectului cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020.
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/18.02.2020 de aprobare a proiectului cu titlul“Sporirea gradului de mobilitatea al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași” finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

 

                                                      Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 


There is no ads to display, Please add some

About The Author