DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

foto primarie

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 04.05.2022, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiilor din ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Călăraşi.

 


There is no ads to display, Please add some