DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Please enter banners and links.

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, miercuri, 04.05.2022, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2022.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiilor din ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Călăraşi.

 


There is no ads to display, Please add some